Vô Thường Tiêu Cực Hay Tích Cực – TT. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng xin thay mặt cho chùa. cảm ơn quý Phật tử đã về đây ăn tết với chùa cho vui. Có nhiều người đã ở lại từ tối hôm qua hả cảm ơn quý Phật tử đã về đây ăn tết với chùa cho vui. Có nhiều người đã ở lại từ tối hôm qua hả. đêm ngủ ngoài sân có gió có lạnh lắm không?. Thầy rất là sợ, thấy mùa tết nó cũng lạnh. nằm ngoài sân không biết có sao không. Nghe nói đêm ở lại rất là đông phải không?. Thôi thì Phật độ. Về đây ăn tết thì chùa ta có nhiều thứ để ăn tết Thôi thì Phật độ. Về đây ăn tết thì chùa ta có nhiều thứ để ăn tết. Thứ nhất là có cái vườn hoa. có cái mái nhà tranh đó. hồi xưa nghèo lắm ở nhà tranh. còn giờ giàu lắm mới có cái nhà tranh đó để chưng. Cái thứ hai là mình có thức ăn. chùa cố gắng nấu, bày biện thức ăn ngon ngon một chút. để đãi quý Phật tử vui những ngày xuân.

Mứt, mứt hôm nay còn không ta, mứt hôm nay còn nhiều không?. Thứ ba là mình có giáo pháp. Chúng ta đến ăn tết chứ ăn tết trong giáo lý. cứ mỗi ngày tết mình được nghe thêm vài cái câu đạo lý. để làm thêm cái hành trang cho cuộc sống trong năm. Và thứ tư thì đầu năm thường mình có cái nghi thức tâm linh. để cầu an cho nguyên một năm. Thì trước đây các chùa có nhiều cái phương pháp để cầu an. cho một năm mới được bình yên hạnh phúc. có nhiều cách, có khi chùa tụng Dược Sư. rồi gì đó thậm chí có chùa đã tiếp nhận cái. phương pháp của thầy bói đưa vô là cái cúng sao giải hạn đủ cách. Nhưng vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra cái lệnh phương pháp của thầy bói đưa vô là cái cúng sao giải hạn đủ cách. Nhưng vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra cái lệnh. là cấm cúng sao vì càng lúc nó càng đi quá trớn.

Nó phản cảm nên cấm. Thì chùa ta năm nay nó phản cảm nên cấm. Thì chùa ta năm nay. thì có tổ chức cái lễ thỉnh Thánh Độ Mệnh. để làm một cái vị thánh. mà bảo hộ cho mình trong một năm nay. Vị thánh đó thường là những vị A La Hán. những bậc có thật trong lịch sử Phật giáo. những vị đệ tử xuất sắc của Đức Phật đã đắc đạo. có thần thông cao siêu, có trí tuệ, từ bi phi thường những vị đệ tử xuất sắc của Đức Phật đã đắc đạo. có thần thông cao siêu, có trí tuệ, từ bi phi thường. nên ta dựa vào cái lịch sử kinh điển của đạo Phật. để ta chọn ra 60 vị thánh làm những vị thánh bảo hộ. cho chúng ta trong một năm mới. Thì thay cho cái cúng sao nó rất là lệch lạc. mê tín và bất hợp lý. còn cái công hạnh của các vị A La Hán phi thường. thì thật là siêu xuất. chỉ cần chúng ta có cái lòng kính ngưỡng các Ngài. chắp tay xá lạy các Ngài một lần.

Là chúng ta đã được phước vô lượng chắp tay xá lạy các Ngài một lần. là chúng ta đã được phước vô lượng. công hạnh của các vị A La Hán thật là phi thường. Nên sau này một lát nữa công hạnh của các vị A La Hán thật là phi thường. Nên sau này một lát nữa. sau cái thời pháp Nên sau này một lát nữa. sau cái thời pháp. trước giờ ăn cơm trưa. chúng ta lên chánh điện. chúng ta khấn Phật rồi chúng ta bốc thăm chúng ta lên chánh điện. chúng ta khấn Phật rồi chúng ta bốc thăm. thò tay vào cái thùng bốc thăm xem. mình rút ra mình được cái vị thánh nào bảo hộ trong năm nay. rồi chúng ta đến cái bàn thư ký đó mình rút ra mình được cái vị thánh nào bảo hộ trong năm nay. rồi chúng ta đến cái bàn thư ký đó. để thỉnh cái vị đó về mà lễ bái rồi chúng ta đến cái bàn thư ký đó. để thỉnh cái vị đó về mà lễ bái. lấy cái hình và lấy cái công hạnh của vị đó về lễ bái.

Nhận vị đó làm vị thánh bảo hộ của mình trong một năm. Và hãy tin một điều nhận vị đó làm vị thánh bảo hộ của mình trong một năm. Và hãy tin một điều. ta lễ bái một vị A La Hán rồi thì. phước ta rất là lớn ta lễ bái một vị A La Hán rồi thì. phước ta rất là lớn. quanh năm lễ bái rồi thì ví dụ phước ta rất là lớn. quanh năm lễ bái rồi thì ví dụ. năm nay đáng lẽ mình gặp những chuyện xui rủi. thì thầy bảo đảm rằng các Ngài gia hộ chúng ta. sẽ vượt qua những tai họa thì thầy bảo đảm rằng các Ngài gia hộ chúng ta. sẽ vượt qua những tai họa. nó sẽ xảy đến chứ không phải là không sẽ vượt qua những tai họa. nó sẽ xảy đến chứ không phải là không. nhưng rồi vượt qua được nó sẽ xảy đến chứ không phải là không. nhưng rồi vượt qua được. Còn nếu mà ta không có phải là những cái tai họa nhưng rồi vượt qua được. Còn nếu mà ta không có phải là những cái tai họa.

Thì tự nhiên năm nay mình có nhiều cái việc phát đạt. may mắn bất ngờ thì tự nhiên năm nay mình có nhiều cái việc phát đạt. may mắn bất ngờ. đó là do cái công đức mà lễ bái một vị A La Hán phi thường may mắn bất ngờ. đó là do cái công đức mà lễ bái một vị A La Hán phi thường. Chứ thường thường ta hay đi lễ cái đền này cái miếu kia. ở cái xóm nọ, nghe đồn không à Chứ thường thường ta hay đi lễ cái đền này cái miếu kia. ở cái xóm nọ, nghe đồn không à. nói bà Chúa nè, ông Chúa nè, ông Hoàng ở cái xóm nọ, nghe đồn không à. nói bà Chúa nè, ông Chúa nè, ông Hoàng. nhưng thực sự những vị đó nói bà Chúa nè, ông Chúa nè, ông Hoàng. nhưng thực sự những vị đó. không phải là những bậc thánh phi thường nhưng thực sự những vị đó. không phải là những bậc thánh phi thường. không phải là những bậc A La Hán xuất thế cao siêu.

Mà chỉ do tin đồn nào đó rồi ta đến ta lễ lạy không phải là những bậc A La Hán xuất thế cao siêu. mà chỉ do tin đồn nào đó rồi ta đến ta lễ lạy. thực ra phước không được bao nhiêu mà chỉ do tin đồn nào đó rồi ta đến ta lễ lạy. thực ra phước không được bao nhiêu. mà nhiều khi cũng chẳng có phước thực ra phước không được bao nhiêu. mà nhiều khi cũng chẳng có phước. rồi cái sợ cúng quải đôi khi chỉ là một cái trò mà nhiều khi cũng chẳng có phước. rồi cái sợ cúng quải đôi khi chỉ là một cái trò. Ví dụ con heo đem vô cúng rồi cái sợ cúng quải đôi khi chỉ là một cái trò. Ví dụ con heo đem vô cúng. thì họ lò ra ngõ sau đem ra ngoài kia họ bán lại. cái mình lại mua con heo đã cúng đó mình đem vô bán lại. Con heo nó đi vòng vòng vòng vòng. hết một cái mùa cúng Con heo nó đi vòng vòng vòng vòng. hết một cái mùa cúng.

Nó chạy nguyên một vòng đó mấy ngàn vòng hết một cái mùa cúng. nó chạy nguyên một vòng đó mấy ngàn vòng. và tiền thì mình cứ đổ vào đó nó chạy nguyên một vòng đó mấy ngàn vòng. và tiền thì mình cứ đổ vào đó. Mà cái người bán con heo quay và tiền thì mình cứ đổ vào đó. Mà cái người bán con heo quay. với cái người mà chủ đền, quản lý đền đó là một. đó là một cái tập đoàn ăn rơ với nhau. gọi là lừa thần lừa thánh hay là mua thần bán thánh đó là một cái tập đoàn ăn rơ với nhau. gọi là lừa thần lừa thánh hay là mua thần bán thánh. Chúng ta là những người bị lừa đảo. thực sự nó không có cái tăng cái giá trị đạo đức Chúng ta là những người bị lừa đảo. thực sự nó không có cái tăng cái giá trị đạo đức. và cái công đức cho ta thực sự nó không có cái tăng cái giá trị đạo đức. và cái công đức cho ta. còn khi ta lễ bái một bậc A La Hán có những công hạnh phi thường và cái công đức cho ta.

Còn khi ta lễ bái một bậc A La Hán có những công hạnh phi thường. thì trước hết tâm hồn ta được chuyển hóa. đạo đức ta tăng lên. và thứ hai công đức ta được chuyển hóa. ta thật sự có những may mắn trong cuộc đời của mình. Vì ý nghĩa đó cho nên là thầy đã tổ chức. để cho Phật tử thỉnh cái Thánh Độ Mệnh Vì ý nghĩa đó cho nên là thầy đã tổ chức. để cho Phật tử thỉnh cái Thánh Độ Mệnh. là một vị thánh bảo hộ cho mình trong một năm để cho Phật tử thỉnh cái Thánh Độ Mệnh. là một vị thánh bảo hộ cho mình trong một năm. Và nói tại sao phải một năm mà không suốt đời? là một vị thánh bảo hộ cho mình trong một năm. Và nói tại sao phải một năm mà không suốt đời?. Tại nhiều khi sợ. qua năm mới mình thỉnh vị khác cho nó vui vui vậy thôi. chứ suốt đời cũng được không sao qua năm mới mình thỉnh vị khác cho nó vui vui vậy thôi.

Chứ suốt đời cũng được không sao. Cái ý nghĩa năm nay chứ suốt đời cũng được không sao. Cái ý nghĩa năm nay. ta lên chùa ăn tết gồm 4 điều như vậy Cái ý nghĩa năm nay. ta lên chùa ăn tết gồm 4 điều như vậy. một là có hoa ta lên chùa ăn tết gồm 4 điều như vậy. một là có hoa. hai là có thức ăn một là có hoa. hai là có thức ăn. ba là có giáo lý và bốn là ta sẽ thỉnh một vị hai là có thức ăn. ba là có giáo lý và bốn là ta sẽ thỉnh một vị. Thánh Độ Mệnh cho mình trong năm mới như vậy nha.. Cái đề tài giáo lý. đạo lý hôm nay ta nói với nhau là Cái đề tài giáo lý. đạo lý hôm nay ta nói với nhau là. Vô thường là tiêu cực hay là tích cực. Ta đến với đạo Phật Vô thường là tiêu cực hay là tích cực. Ta đến với đạo Phật. thì ta thường được nghe Ta đến với đạo Phật. thì ta thường được nghe. giảng dạy rất nhiều về cái đạo lý vô thường thì ta thường được nghe.

Giảng dạy rất nhiều về cái đạo lý vô thường. tức là mọi chuyện trên đời rồi phải thay đổi. cái điều đó là cái giáo lý hết sức là căn bản tức là mọi chuyện trên đời rồi phải thay đổi. cái điều đó là cái giáo lý hết sức là căn bản. Cái căn bản thứ nhất của đạo Phật là luật nhân quả. gieo nhân gì gặt quả nấy Cái căn bản thứ nhất của đạo Phật là luật nhân quả. gieo nhân gì gặt quả nấy. là cái thứ nhất gieo nhân gì gặt quả nấy. là cái thứ nhất. cái thứ hai là tất cả đều vô thường là cái thứ nhất. cái thứ hai là tất cả đều vô thường. đến với đạo Phật phải hiểu hai cái đạo lý này. Cái đạo lý nhân quả thì tùy trình độ của ta đến với đạo Phật phải hiểu hai cái đạo lý này. Cái đạo lý nhân quả thì tùy trình độ của ta. mà Phật sẽ dạy cho ta theo cái mức độ thấp hay là cao Cái đạo lý nhân quả thì tùy trình độ của ta. mà Phật sẽ dạy cho ta theo cái mức độ thấp hay là cao.

Ví dụ như ta là một người sơ cơ mà Phật sẽ dạy cho ta theo cái mức độ thấp hay là cao. Ví dụ như ta là một người sơ cơ. ít có trí tuệ Ví dụ như ta là một người sơ cơ. ít có trí tuệ. suy nghĩ đơn giản ít có trí tuệ. suy nghĩ đơn giản. thì ta sẽ được học cái luật nhân quả cũng đơn giản suy nghĩ đơn giản. thì ta sẽ được học cái luật nhân quả cũng đơn giản. À gieo nhân gì gặt quả nấy thì ta sẽ được học cái luật nhân quả cũng đơn giản. À gieo nhân gì gặt quả nấy. mình làm hại ai làm cho ai đau khổ À gieo nhân gì gặt quả nấy. mình làm hại ai làm cho ai đau khổ. thì cuộc đời mình thế nào cũng gặp mình làm hại ai làm cho ai đau khổ. thì cuộc đời mình thế nào cũng gặp. những chuyện đau khổ, xui rủi thì cuộc đời mình thế nào cũng gặp. những chuyện đau khổ, xui rủi. Còn nếu mình hay giúp đỡ người khác những chuyện đau khổ, xui rủi.

Còn nếu mình hay giúp đỡ người khác. mình sống tử tế với người khác Còn nếu mình hay giúp đỡ người khác. mình sống tử tế với người khác. thì thế nào cuộc đời mình cũng được nhiều. may mắn hạnh phúc thì thế nào cuộc đời mình cũng được nhiều. may mắn hạnh phúc. đó là căn bản của luật nhân quả may mắn hạnh phúc. đó là căn bản của luật nhân quả. Nhưng nếu mà cái trình độ của mình cao lên đó là căn bản của luật nhân quả. Nhưng nếu mà cái trình độ của mình cao lên. trí tuệ mình nhiều hơn thì luật nhân quả không đơn giản nữa Nhưng nếu mà cái trình độ của mình cao lên. trí tuệ mình nhiều hơn thì luật nhân quả không đơn giản nữa. luật nhân quả rất là phức tạp, rất là khó hiểu trí tuệ mình nhiều hơn thì luật nhân quả không đơn giản nữa. luật nhân quả rất là phức tạp, rất là khó hiểu. Nói ví dụ như bây giờ mình nói mình tử tế luật nhân quả rất là phức tạp, rất là khó hiểu.

Nói ví dụ như bây giờ mình nói mình tử tế. mình giúp đỡ nhưng mà tự tế với ai Nói ví dụ như bây giờ mình nói mình tử tế. mình giúp đỡ nhưng mà tự tế với ai. mình tự tế một cái người xấu mình giúp đỡ nhưng mà tự tế với ai. mình tự tế một cái người xấu. cho họ con dao để họ đi giết người mình tự tế một cái người xấu. cho họ con dao để họ đi giết người. hoặc là cho họ tiền để họ đi nhậu cho họ con dao để họ đi giết người. hoặc là cho họ tiền để họ đi nhậu. rồi họ về họ quậy phá hoặc là họ đi làm chuyện bậy hoặc là cho họ tiền để họ đi nhậu. rồi họ về họ quậy phá hoặc là họ đi làm chuyện bậy. thì cái việc mình giúp đỡ một người xấu đó rồi họ về họ quậy phá hoặc là họ đi làm chuyện bậy. thì cái việc mình giúp đỡ một người xấu đó. nó không hề có phước thì cái việc mình giúp đỡ một người xấu đó. nó không hề có phước.

Mà làm cho mình mang họa về sau nó không hề có phước. mà làm cho mình mang họa về sau. Còn ví dụ như mình nói mình đánh ai mà làm cho mình mang họa về sau. Còn ví dụ như mình nói mình đánh ai. thì mình làm tội, không chắc chắc à. Còn ví dụ như mình nói mình đánh ai. thì mình làm tội, không chắc chắc à.. Ví dụ mình thấy một cái tên đó nó trộm cướp thì mình làm tội, không chắc chắc à.. Ví dụ mình thấy một cái tên đó nó trộm cướp. nó sắp sửa cướp của giết người Ví dụ mình thấy một cái tên đó nó trộm cướp. nó sắp sửa cướp của giết người. thì mình lập tức ra tay mình hạ gục nó liền nó sắp sửa cướp của giết người. thì mình lập tức ra tay mình hạ gục nó liền. để bảo vệ những người khác thì mình lập tức ra tay mình hạ gục nó liền. để bảo vệ những người khác. thì cái hành vi đó không hề có tội để bảo vệ những người khác.

Thì cái hành vi đó không hề có tội. mà lại là có phước thì cái hành vi đó không hề có tội. mà lại là có phước. nên ta càng lúc càng hiểu sâu dần dần lên mà lại là có phước. nên ta càng lúc càng hiểu sâu dần dần lên. Rồi ví dụ như có một cái quốc gia nên ta càng lúc càng hiểu sâu dần dần lên. Rồi ví dụ như có một cái quốc gia. mà được gọi là tâm linh rất là cao Rồi ví dụ như có một cái quốc gia. mà được gọi là tâm linh rất là cao. nhưng mà nổi tiếng về việc hiếp dâm phụ nữ mà được gọi là tâm linh rất là cao. nhưng mà nổi tiếng về việc hiếp dâm phụ nữ. làm cho thầy cứ ngạc nhiên nhưng mà nổi tiếng về việc hiếp dâm phụ nữ. làm cho thầy cứ ngạc nhiên. Thầy nói ủa một cái đất nước này nghe nói làm cho thầy cứ ngạc nhiên. Thầy nói ủa một cái đất nước này nghe nói. tâm linh lắm mà tại sao Thầy nói ủa một cái đất nước này nghe nói.

Tâm linh lắm mà tại sao. xảy ra cứ nhiều cái chuyện cưỡng hiếp như vậy tâm linh lắm mà tại sao. xảy ra cứ nhiều cái chuyện cưỡng hiếp như vậy. Rồi thầy mới sực nhớ ra à xảy ra cứ nhiều cái chuyện cưỡng hiếp như vậy. Rồi thầy mới sực nhớ ra à. bởi vì họ có gieo một cái nhân Rồi thầy mới sực nhớ ra à. bởi vì họ có gieo một cái nhân. cái nhân rất kỳ lạ là thờ lạy thú vật bởi vì họ có gieo một cái nhân. cái nhân rất kỳ lạ là thờ lạy thú vật. Thì đây là gieo một cái nhân cái nhân rất kỳ lạ là thờ lạy thú vật. Thì đây là gieo một cái nhân. mình thờ đối tượng nào thì mình đi theo nghiệp của đối tượng đó Thì đây là gieo một cái nhân. mình thờ đối tượng nào thì mình đi theo nghiệp của đối tượng đó. Còn cái nhân quả ví dụ mình thờ một vị Thánh mình thờ đối tượng nào thì mình đi theo nghiệp của đối tượng đó. Còn cái nhân quả ví dụ mình thờ một vị Thánh.

Thánh thiện đạo đức thì chắc chắn rằng Còn cái nhân quả ví dụ mình thờ một vị Thánh. thánh thiện đạo đức thì chắc chắn rằng. cái tâm hồn mình thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp thánh thiện đạo đức thì chắc chắn rằng. cái tâm hồn mình thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp. mình sẽ đạo đức lên rất là nhiều cái tâm hồn mình thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp. mình sẽ đạo đức lên rất là nhiều. Nên cái luật nhân quả cực kỳ khó hiểu mình sẽ đạo đức lên rất là nhiều. Nên cái luật nhân quả cực kỳ khó hiểu. mà mình trí tuệ tới đâu thì mình mới hiểu dần cao siêu lên tới đó Nên cái luật nhân quả cực kỳ khó hiểu. mà mình trí tuệ tới đâu thì mình mới hiểu dần cao siêu lên tới đó. Và cái luật Vô Thường cũng vậy mà mình trí tuệ tới đâu thì mình mới hiểu dần cao siêu lên tới đó. Và cái luật Vô Thường cũng vậy. đến với đạo Phật mình hiểu là tất cả đều vô thường Và cái luật Vô Thường cũng vậy.

Đến với đạo Phật mình hiểu là tất cả đều vô thường. tất cả đều thay đổi đến với đạo Phật mình hiểu là tất cả đều vô thường. tất cả đều thay đổi. và cái đạo lý vô thường này tất cả đều thay đổi. và cái đạo lý vô thường này. nó xuyên suốt hết trong giáo lý của đạo Phật và cái đạo lý vô thường này. nó xuyên suốt hết trong giáo lý của đạo Phật. Người tu theo đạo Phật phải suy nghiệm về cái sự vô thường này nó xuyên suốt hết trong giáo lý của đạo Phật. Người tu theo đạo Phật phải suy nghiệm về cái sự vô thường này. một cách sâu sắc Người tu theo đạo Phật phải suy nghiệm về cái sự vô thường này. một cách sâu sắc. và ai bắt đầu nghiệm cái giáo lý vô thường này một cách sâu sắc. và ai bắt đầu nghiệm cái giáo lý vô thường này. là người đó đang ở một trình độ tu tập cao trong đạo Phật và ai bắt đầu nghiệm cái giáo lý vô thường này.

Là người đó đang ở một trình độ tu tập cao trong đạo Phật. chứ còn cái người mà mới đến với đạo Phật là người đó đang ở một trình độ tu tập cao trong đạo Phật. chứ còn cái người mà mới đến với đạo Phật. thường chỉ được nghe nói về luật nhân quả mà thôi chứ còn cái người mà mới đến với đạo Phật. thường chỉ được nghe nói về luật nhân quả mà thôi. ta nhớ như vậy nha thường chỉ được nghe nói về luật nhân quả mà thôi. ta nhớ như vậy nha. Nên hôm nay mà khi thầy nói về cái lý vô thường ta nhớ như vậy nha. Nên hôm nay mà khi thầy nói về cái lý vô thường. tức là thầy đã nói đến một cái Nên hôm nay mà khi thầy nói về cái lý vô thường. tức là thầy đã nói đến một cái. tầng bậc cao trong giáo lý của đạo Phật tức là thầy đã nói đến một cái. tầng bậc cao trong giáo lý của đạo Phật. nên mọi người ngồi nghe cố gắng chăm chú dùm thầy tầng bậc cao trong giáo lý của đạo Phật.

Nên mọi người ngồi nghe cố gắng chăm chú dùm thầy. vì không dễ hiểu nên mọi người ngồi nghe cố gắng chăm chú dùm thầy. vì không dễ hiểu. Đây là giai đoạn cao rồi vì không dễ hiểu. Đây là giai đoạn cao rồi. chứ còn nói về nhân quả thì là căn bản Đây là giai đoạn cao rồi. chứ còn nói về nhân quả thì là căn bản. ai là bước đến đạo Phật là hiểu nhân quả cái đã chứ còn nói về nhân quả thì là căn bản. ai là bước đến đạo Phật là hiểu nhân quả cái đã. Còn nói tới vô thường là bắt đầu có chiều sâu ai là bước đến đạo Phật là hiểu nhân quả cái đã. Còn nói tới vô thường là bắt đầu có chiều sâu. chiều sâu trong cuộc sống Còn nói tới vô thường là bắt đầu có chiều sâu. chiều sâu trong cuộc sống. trong tư duy, trong triết lý chiều sâu trong cuộc sống. trong tư duy, trong triết lý. Thì mọi thứ trên đời đều vô thường trong tư duy, trong triết lý.

Thì mọi thứ trên đời đều vô thường. nói là sinh trụ hoại diệt là bắt đầu có xuất hiện rồi tăng trưởng Thì mọi thứ trên đời đều vô thường. nói là sinh trụ hoại diệt là bắt đầu có xuất hiện rồi tăng trưởng. tăng trưởng rồi bắt đầu suy tàn nói là sinh trụ hoại diệt là bắt đầu có xuất hiện rồi tăng trưởng. tăng trưởng rồi bắt đầu suy tàn. suy tàn rồi biến mất không còn tồn tại nữa tăng trưởng rồi bắt đầu suy tàn. suy tàn rồi biến mất không còn tồn tại nữa. cái quy luật nó cứ như vậy suy tàn rồi biến mất không còn tồn tại nữa. cái quy luật nó cứ như vậy. Ta nhìn mọi thứ trong cuộc sống này cái quy luật nó cứ như vậy. Ta nhìn mọi thứ trong cuộc sống này. ta suy nghiệm ta sẽ thấy cái điều đó rất là rõ Ta nhìn mọi thứ trong cuộc sống này. ta suy nghiệm ta sẽ thấy cái điều đó rất là rõ. Rồi ví dụ như là ta thấy mùa xuân ta suy nghiệm ta sẽ thấy cái điều đó rất là rõ.

Rồi ví dụ như là ta thấy mùa xuân. nhưng rồi mùa xuân sau mùa xuân lại là mùa hè Rồi ví dụ như là ta thấy mùa xuân. nhưng rồi mùa xuân sau mùa xuân lại là mùa hè. sau mùa hè tới mùa thu nhưng rồi mùa xuân sau mùa xuân lại là mùa hè. sau mùa hè tới mùa thu. mùa thu tới mùa đông sau mùa hè tới mùa thu. mùa thu tới mùa đông. rồi lặp trở lại một lần nữa cái chu kỳ đó mùa thu tới mùa đông. rồi lặp trở lại một lần nữa cái chu kỳ đó. cũng như vậy con người ta sinh ra lớn lên rồi lặp trở lại một lần nữa cái chu kỳ đó. cũng như vậy con người ta sinh ra lớn lên. rồi già, rồi bệnh, rồi lại chết, rồi lại tái sinh cũng như vậy con người ta sinh ra lớn lên. rồi già, rồi bệnh, rồi lại chết, rồi lại tái sinh. sinh trở lại, rồi lại lớn lên, rồi già, rồi bệnh chết rồi già, rồi bệnh, rồi lại chết, rồi lại tái sinh. sinh trở lại, rồi lại lớn lên, rồi già, rồi bệnh chết.

Cái vòng tuần hoàn cứ như vậy mãi sinh trở lại, rồi lại lớn lên, rồi già, rồi bệnh chết. cái vòng tuần hoàn cứ như vậy mãi. và thường khó có cái gì mà cố định cái vòng tuần hoàn cứ như vậy mãi. và thường khó có cái gì mà cố định. khó có cái gì cố định và thường khó có cái gì mà cố định. khó có cái gì cố định. Rồi ví dụ như là có những người giàu sang khó có cái gì cố định. Rồi ví dụ như là có những người giàu sang. có những người giàu sang và tự cho rằng mình là Rồi ví dụ như là có những người giàu sang. có những người giàu sang và tự cho rằng mình là. tài sản này không bao giờ hết nhưng mà thực sự làm sao có những người giàu sang và tự cho rằng mình là. tài sản này không bao giờ hết nhưng mà thực sự làm sao. rồi một lúc nào đó bất ngờ cái thời cuộc tài sản này không bao giờ hết nhưng mà thực sự làm sao.

Rồi một lúc nào đó bất ngờ cái thời cuộc. thời thế thay đổi cũng tan vỡ tất cả rồi một lúc nào đó bất ngờ cái thời cuộc. thời thế thay đổi cũng tan vỡ tất cả. Rồi có những triều đại vua chúa cũng vậy thời thế thay đổi cũng tan vỡ tất cả. Rồi có những triều đại vua chúa cũng vậy. có những triều đại vua chúa rồi cứ thay nhau mà nối tiếp Rồi có những triều đại vua chúa cũng vậy. có những triều đại vua chúa rồi cứ thay nhau mà nối tiếp. mặc dù cái lõi cái nguyên tắc nó giống, còn nguyên có những triều đại vua chúa rồi cứ thay nhau mà nối tiếp. mặc dù cái lõi cái nguyên tắc nó giống, còn nguyên. nhưng mà triều đại thì cứ phải thay đổi mặc dù cái lõi cái nguyên tắc nó giống, còn nguyên. nhưng mà triều đại thì cứ phải thay đổi. Rồi cái mọi điều chúng ta quan sát trong cuộc sống này như vậy nhưng mà triều đại thì cứ phải thay đổi.

Rồi cái mọi điều chúng ta quan sát trong cuộc sống này như vậy. rồi có những cái mà người ta cứ muốn giữ cho nó bền lâu Rồi cái mọi điều chúng ta quan sát trong cuộc sống này như vậy. rồi có những cái mà người ta cứ muốn giữ cho nó bền lâu. nhưng mà cái quy luật vô thường tàn nhẫn cũng lần lần xua đi rồi có những cái mà người ta cứ muốn giữ cho nó bền lâu. nhưng mà cái quy luật vô thường tàn nhẫn cũng lần lần xua đi. quét đi tất cả nhưng mà cái quy luật vô thường tàn nhẫn cũng lần lần xua đi. quét đi tất cả. Ta có cái gì ta muốn bền lâu quét đi tất cả. Ta có cái gì ta muốn bền lâu. à ví dụ như khi đôi lứa lớn lên Ta có cái gì ta muốn bền lâu. à ví dụ như khi đôi lứa lớn lên. theo cái nghiệp bắt đầu ta gặp cái người nào đó ta thương à ví dụ như khi đôi lứa lớn lên. theo cái nghiệp bắt đầu ta gặp cái người nào đó ta thương.

Và ta cứ nghĩ rằng, cứ mong muốn cái tình yêu này là theo cái nghiệp bắt đầu ta gặp cái người nào đó ta thương. và ta cứ nghĩ rằng, cứ mong muốn cái tình yêu này là. bất diệt là bền bỉ và ta cứ nghĩ rằng, cứ mong muốn cái tình yêu này là. bất diệt là bền bỉ. Nhưng mà thật sự thì sao bất diệt là bền bỉ. Nhưng mà thật sự thì sao. rồi vô thường cuốn đi tất cả Nhưng mà thật sự thì sao. rồi vô thường cuốn đi tất cả. Cuốn đi cái gì? rồi vô thường cuốn đi tất cả. Cuốn đi cái gì?. Có thương gì thương Cuốn đi cái gì?. Có thương gì thương. có nợ gì nợ rồi già chết cũng cướp đi Có thương gì thương. có nợ gì nợ rồi già chết cũng cướp đi. cũng gây ra cuộc ly tan có nợ gì nợ rồi già chết cũng cướp đi. cũng gây ra cuộc ly tan. Có khi người chết sớm người chết muộn rồi cũng xa nhau cũng gây ra cuộc ly tan. Có khi người chết sớm người chết muộn rồi cũng xa nhau.

Hoặc là ngay trong cái tình cảm đã bị thay đổi Có khi người chết sớm người chết muộn rồi cũng xa nhau. hoặc là ngay trong cái tình cảm đã bị thay đổi. thấy vậy gặp một người khác hoặc là ngay trong cái tình cảm đã bị thay đổi. thấy vậy gặp một người khác. có cái gì đó nặng nợ hơn bỗng nhiên thay lòng đổi dạ thấy vậy gặp một người khác. có cái gì đó nặng nợ hơn bỗng nhiên thay lòng đổi dạ. cuộc sống này là sự thay đổi có cái gì đó nặng nợ hơn bỗng nhiên thay lòng đổi dạ. cuộc sống này là sự thay đổi. là sự thay đổi cuộc sống này là sự thay đổi. là sự thay đổi. Và tại sao Đức Phật buộc ta phải nghiệm là sự thay đổi. Và tại sao Đức Phật buộc ta phải nghiệm. cái sự thay đổi đó vậy? Và tại sao Đức Phật buộc ta phải nghiệm. cái sự thay đổi đó vậy?. À, nghĩa là cái người đệ tử Phật cái sự thay đổi đó vậy?. À, nghĩa là cái người đệ tử Phật.

Với một người không biết tu nó khác nhau ở chỗ này À, nghĩa là cái người đệ tử Phật. với một người không biết tu nó khác nhau ở chỗ này. Cái người không biết tu thì đau khổ vì sự thay đổi đó với một người không biết tu nó khác nhau ở chỗ này. Cái người không biết tu thì đau khổ vì sự thay đổi đó. còn người đệ tử Phật thì chấp nhận sự thay đổi đó Cái người không biết tu thì đau khổ vì sự thay đổi đó. còn người đệ tử Phật thì chấp nhận sự thay đổi đó. bình thản trước sự thay đổi đó còn người đệ tử Phật thì chấp nhận sự thay đổi đó. bình thản trước sự thay đổi đó. đây hai cái này khác nhau, chỉ vậy thôi bình thản trước sự thay đổi đó. đây hai cái này khác nhau, chỉ vậy thôi. Nên hôm nay khi mà Thầy nói về cái đạo lý vô thường này đây hai cái này khác nhau, chỉ vậy thôi. Nên hôm nay khi mà Thầy nói về cái đạo lý vô thường này.

Thì đây là một tầm cao của giáo lý đạo Phật Nên hôm nay khi mà Thầy nói về cái đạo lý vô thường này. thì đây là một tầm cao của giáo lý đạo Phật. Và nói như vậy để chúng ta tu tập thì đây là một tầm cao của giáo lý đạo Phật. Và nói như vậy để chúng ta tu tập. bước vào cái giai đoạn tu tập thật sự của đạo Phật Và nói như vậy để chúng ta tu tập. bước vào cái giai đoạn tu tập thật sự của đạo Phật. là suy nghiệm mọi thứ vô thường và thản nhiên chấp nhận nó bước vào cái giai đoạn tu tập thật sự của đạo Phật. là suy nghiệm mọi thứ vô thường và thản nhiên chấp nhận nó. Thản nhiên chấp nhận nó đây là cái thái độ biết tu là suy nghiệm mọi thứ vô thường và thản nhiên chấp nhận nó. Thản nhiên chấp nhận nó đây là cái thái độ biết tu. Cái thản nhiên chấp nhận nó Thản nhiên chấp nhận nó đây là cái thái độ biết tu. Cái thản nhiên chấp nhận nó.

Có giải quyết được vấn đề gì không? Cái thản nhiên chấp nhận nó. có giải quyết được vấn đề gì không?. Ban đầu ta thấy giống như có giải quyết được vấn đề gì không?. Ban đầu ta thấy giống như. cũng không giải quyết được vấn đề gì Ban đầu ta thấy giống như. cũng không giải quyết được vấn đề gì. chỉ làm cho ta bớt đau khổ mà thôi cũng không giải quyết được vấn đề gì. chỉ làm cho ta bớt đau khổ mà thôi. nhưng khi ta tu tập lâu chỉ làm cho ta bớt đau khổ mà thôi. nhưng khi ta tu tập lâu. suy nghiệm lâu ở đạo lý vô thường này nhưng khi ta tu tập lâu. suy nghiệm lâu ở đạo lý vô thường này. thì tự nhiên tâm linh ta từ từ khai mở suy nghiệm lâu ở đạo lý vô thường này. thì tự nhiên tâm linh ta từ từ khai mở. đây là điều rất là lạ thì tự nhiên tâm linh ta từ từ khai mở. đây là điều rất là lạ. chứ ban đầu cũng thấy như chưa có gì lạ đây là điều rất là lạ.

Chứ ban đầu cũng thấy như chưa có gì lạ. Ví dụ bây giờ chứ ban đầu cũng thấy như chưa có gì lạ. Ví dụ bây giờ. ví dụ bây giờ vậy bà vợ bà về bà thú nhận với ông chồng Ví dụ bây giờ. ví dụ bây giờ vậy bà vợ bà về bà thú nhận với ông chồng. nói: Em không thể dấu anh mãi, thật ra em đã ngoại tình ví dụ bây giờ vậy bà vợ bà về bà thú nhận với ông chồng. nói: Em không thể dấu anh mãi, thật ra em đã ngoại tình. và bây giờ em đã có con với người khác nói: Em không thể dấu anh mãi, thật ra em đã ngoại tình. và bây giờ em đã có con với người khác. có cấn thai với người khác và bây giờ em đã có con với người khác. có cấn thai với người khác. Thì với cái người mà bình thường có cấn thai với người khác. Thì với cái người mà bình thường. ông chồng mà nghe cái câu chuyện đó rồi nổi điên lên liền Thì với cái người mà bình thường.

Ông chồng mà nghe cái câu chuyện đó rồi nổi điên lên liền. gia đình tan vỡ rồi mọi chuyện sau đó rất nhiều việc xảy ra ông chồng mà nghe cái câu chuyện đó rồi nổi điên lên liền. gia đình tan vỡ rồi mọi chuyện sau đó rất nhiều việc xảy ra. ly hôn, tan vỡ, cãi cọ gia đình tan vỡ rồi mọi chuyện sau đó rất nhiều việc xảy ra. ly hôn, tan vỡ, cãi cọ. có khi giết chóc nhau nữa không chừng ly hôn, tan vỡ, cãi cọ. có khi giết chóc nhau nữa không chừng. Nhưng mà có khi giết chóc nhau nữa không chừng. Nhưng mà. gặp ngay cái ông chồng này ổng lại là đệ tử Đức Phật Nhưng mà. gặp ngay cái ông chồng này ổng lại là đệ tử Đức Phật. từ lâu ổng đã thuần thành tu tập gặp ngay cái ông chồng này ổng lại là đệ tử Đức Phật. từ lâu ổng đã thuần thành tu tập. ổng đã chiêm nghiệm cái đạo lý vô thường này rất là lâu từ lâu ổng đã thuần thành tu tập.

Ổng đã chiêm nghiệm cái đạo lý vô thường này rất là lâu. Ông nghe xong ông bình thản ông nhìn bà vợ ổng đã chiêm nghiệm cái đạo lý vô thường này rất là lâu. Ông nghe xong ông bình thản ông nhìn bà vợ. lòng không xúc cảm và chấp nhận điều đó Ông nghe xong ông bình thản ông nhìn bà vợ. lòng không xúc cảm và chấp nhận điều đó. chấp nhận rằng trong cuộc sống này lòng không xúc cảm và chấp nhận điều đó. chấp nhận rằng trong cuộc sống này. có những cái thay đổi nhiều khi nó đến từ từ chấp nhận rằng trong cuộc sống này. có những cái thay đổi nhiều khi nó đến từ từ. và nhiều khi nó đến bất ngờ quá có những cái thay đổi nhiều khi nó đến từ từ. và nhiều khi nó đến bất ngờ quá. Khi mới yêu nhau thì ông đã biết rằng và nhiều khi nó đến bất ngờ quá. Khi mới yêu nhau thì ông đã biết rằng. coi vậy chứ không ai giữ được nhau bền lâu Khi mới yêu nhau thì ông đã biết rằng.

Coi vậy chứ không ai giữ được nhau bền lâu. Có thương nhau gì thương lúc nào đó rồi cũng phải chia tay coi vậy chứ không ai giữ được nhau bền lâu. Có thương nhau gì thương lúc nào đó rồi cũng phải chia tay. hoặc ông chết trước bà chết trước hoặc hai người cùng chết Có thương nhau gì thương lúc nào đó rồi cũng phải chia tay. hoặc ông chết trước bà chết trước hoặc hai người cùng chết. nghiệp khác nhau đi mỗi đường hoặc ông chết trước bà chết trước hoặc hai người cùng chết. nghiệp khác nhau đi mỗi đường. đó là cái vô thường nó đến chậm nghiệp khác nhau đi mỗi đường. đó là cái vô thường nó đến chậm. Và cũng có khi nó đến bất ngờ đó là cái vô thường nó đến chậm. Và cũng có khi nó đến bất ngờ. đến một ngày bà tuyên bố không thương anh nữa Và cũng có khi nó đến bất ngờ. đến một ngày bà tuyên bố không thương anh nữa.

Cái vô thường đến nhanh quá đến một ngày bà tuyên bố không thương anh nữa. Cái vô thường đến nhanh quá. Nhưng mà vì ông đã suy nghiệm Cái vô thường đến nhanh quá. Nhưng mà vì ông đã suy nghiệm. cái lý vô thường này từ rất là lâu Nhưng mà vì ông đã suy nghiệm. cái lý vô thường này từ rất là lâu. nên ông nhìn bà lòng không xúc cảm cái lý vô thường này từ rất là lâu. nên ông nhìn bà lòng không xúc cảm. không giận hờn nên ông nhìn bà lòng không xúc cảm. không giận hờn. không nói gì cứ gật gật cái đầu không giận hờn. không nói gì cứ gật gật cái đầu. nói rằng: “Thôi ờ em đã chọn lựa như vậy thì thôi không nói gì cứ gật gật cái đầu. nói rằng: “Thôi ờ em đã chọn lựa như vậy thì thôi. cũng mong rằng em được hạnh phúc” nói rằng: “Thôi ờ em đã chọn lựa như vậy thì thôi. cũng mong rằng em được hạnh phúc”. Bà vợ rất ngạc nhiên cũng mong rằng em được hạnh phúc”.

Bà vợ rất ngạc nhiên. thấy chưa từng thấy trên đời có một người nào mà Bà vợ rất ngạc nhiên. thấy chưa từng thấy trên đời có một người nào mà. máu lạnh như vậy thấy chưa từng thấy trên đời có một người nào mà. máu lạnh như vậy. Mà thật sự không phải ông máu lạnh máu lạnh như vậy. Mà thật sự không phải ông máu lạnh. mà chỉ bởi vì ông đã thấm nhuần được đạo lý Mà thật sự không phải ông máu lạnh. mà chỉ bởi vì ông đã thấm nhuần được đạo lý. và ông nghĩ rằng mọi chuyện là nghiệp là duyên mà chỉ bởi vì ông đã thấm nhuần được đạo lý. và ông nghĩ rằng mọi chuyện là nghiệp là duyên. hết nợ hết duyên với nhau thì tự nhiên chia tay và ông nghĩ rằng mọi chuyện là nghiệp là duyên. hết nợ hết duyên với nhau thì tự nhiên chia tay. và ông hiểu cái lý đó rất là sâu sắc hết nợ hết duyên với nhau thì tự nhiên chia tay. và ông hiểu cái lý đó rất là sâu sắc.

Nên ông đón nhận điều đó và ông hiểu cái lý đó rất là sâu sắc. nên ông đón nhận điều đó. Người ta nhìn vào thấy như ông là một người bị thất bại nên ông đón nhận điều đó. Người ta nhìn vào thấy như ông là một người bị thất bại. trong tình cảm trong hôn nhân Người ta nhìn vào thấy như ông là một người bị thất bại. trong tình cảm trong hôn nhân. vợ mình mình giữ không nổi trong tình cảm trong hôn nhân. vợ mình mình giữ không nổi. thằng nào nó cuỗm mất tiêu nhưng mà vợ mình mình giữ không nổi. thằng nào nó cuỗm mất tiêu nhưng mà. không ngờ ông là người thấm nhuần đạo lý thằng nào nó cuỗm mất tiêu nhưng mà. không ngờ ông là người thấm nhuần đạo lý. nên ông cực kỳ bình thản xem và chấp nhận điều đó không ngờ ông là người thấm nhuần đạo lý. nên ông cực kỳ bình thản xem và chấp nhận điều đó. Nói: “Thôi em đã chọn lựa thì xử lý làm sao cho êm thấm nên ông cực kỳ bình thản xem và chấp nhận điều đó.

Nói: “Thôi em đã chọn lựa thì xử lý làm sao cho êm thấm. cho mấy đứa con nó đừng sốc Nói: “Thôi em đã chọn lựa thì xử lý làm sao cho êm thấm. cho mấy đứa con nó đừng sốc. mọi người nhìn vào cũng không có gì họ dèm pha đàm tiếu cho mấy đứa con nó đừng sốc. mọi người nhìn vào cũng không có gì họ dèm pha đàm tiếu. Cứ từ từ rồi xử lý không sao mọi người nhìn vào cũng không có gì họ dèm pha đàm tiếu. Cứ từ từ rồi xử lý không sao. em cứ bình tĩnh đừng có lo lắng Cứ từ từ rồi xử lý không sao. em cứ bình tĩnh đừng có lo lắng. đang có bầu mà lo lắng nữa thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe” em cứ bình tĩnh đừng có lo lắng. đang có bầu mà lo lắng nữa thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe”. Nghĩa là chỉ có ông Thánh mới nói câu đó đang có bầu mà lo lắng nữa thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe”. Nghĩa là chỉ có ông Thánh mới nói câu đó.

Thấy vợ có bầu với người khác mà nói câu đó thì đúng là Nghĩa là chỉ có ông Thánh mới nói câu đó. thấy vợ có bầu với người khác mà nói câu đó thì đúng là. chỉ có ông Thánh trên đời này thấy vợ có bầu với người khác mà nói câu đó thì đúng là. chỉ có ông Thánh trên đời này. Nói: “đang có bầu thôi đừng để ảnh hưởng sức khỏe chỉ có ông Thánh trên đời này. Nói: “đang có bầu thôi đừng để ảnh hưởng sức khỏe. cứ bình tĩnh từ từ xử lý” Nói: “đang có bầu thôi đừng để ảnh hưởng sức khỏe. cứ bình tĩnh từ từ xử lý”. Rồi thôi từ từ hai vợ chồng bàn nhau dần dần cứ bình tĩnh từ từ xử lý”. Rồi thôi từ từ hai vợ chồng bàn nhau dần dần. để mà xử lý cho nó êm xuôi Rồi thôi từ từ hai vợ chồng bàn nhau dần dần. để mà xử lý cho nó êm xuôi. rồi sau đó ông lên chùa Phật Quang ông đi tu, ví dụ như vậy để mà xử lý cho nó êm xuôi.

Rồi sau đó ông lên chùa Phật Quang ông đi tu, ví dụ như vậy. cái câu chuyện đó có thể là end up là kết thúc như vậy rồi sau đó ông lên chùa Phật Quang ông đi tu, ví dụ như vậy. cái câu chuyện đó có thể là end up là kết thúc như vậy. Nhưng mà ngoài cái thái độ mà chấp nhận cái câu chuyện đó có thể là end up là kết thúc như vậy. Nhưng mà ngoài cái thái độ mà chấp nhận. cái sự thật phũ phàng, ngỡ ngàng. cái sự thay đổi đột ngột cái sự thật phũ phàng, ngỡ ngàng. cái sự thay đổi đột ngột. người này còn phải có cái gì nữa? cái sự thay đổi đột ngột. người này còn phải có cái gì nữa?. Tâm từ bi người này còn phải có cái gì nữa?. Tâm từ bi. tâm từ bi không ghét ai được Tâm từ bi. tâm từ bi không ghét ai được. không ghét ai được tâm từ bi không ghét ai được. không ghét ai được. Nên lúc nào đó ta cũng sẽ nói về không ghét ai được.

Nên lúc nào đó ta cũng sẽ nói về. cái lòng từ bi trong cái cuộc sống mà muôn hình vạn trạng này Nên lúc nào đó ta cũng sẽ nói về. cái lòng từ bi trong cái cuộc sống mà muôn hình vạn trạng này. trong những sự thay đổi bất ngờ này cái lòng từ bi trong cái cuộc sống mà muôn hình vạn trạng này. trong những sự thay đổi bất ngờ này. và trong những cái bội bạc của con người trong những sự thay đổi bất ngờ này. và trong những cái bội bạc của con người. của thời đại, của thế giới này và trong những cái bội bạc của con người. của thời đại, của thế giới này. trong những cái điều bất ngờ của thời đại, của thế giới này. trong những cái điều bất ngờ. khổ đau, ti tiện, ác độc của con người trong những cái điều bất ngờ. khổ đau, ti tiện, ác độc của con người. làm sao mà mình vẫn giữ được cái lòng từ bi khổ đau, ti tiện, ác độc của con người.

Làm sao mà mình vẫn giữ được cái lòng từ bi. đó là một đạo lý khác hơn ngày hôm nay làm sao mà mình vẫn giữ được cái lòng từ bi. đó là một đạo lý khác hơn ngày hôm nay. hôm nay ta chỉ nói về cái đạo lý vô thường thôi đó là một đạo lý khác hơn ngày hôm nay. hôm nay ta chỉ nói về cái đạo lý vô thường thôi. Thì cái thái độ ông chồng như vậy ta thấy có cái gì lợi? hôm nay ta chỉ nói về cái đạo lý vô thường thôi. Thì cái thái độ ông chồng như vậy ta thấy có cái gì lợi?. Cái lợi thứ nhất là làm sao Thì cái thái độ ông chồng như vậy ta thấy có cái gì lợi?. Cái lợi thứ nhất là làm sao. ông không đau khổ phải không ạ Cái lợi thứ nhất là làm sao. ông không đau khổ phải không ạ. Ông không đau khổ là cái hay đã ông không đau khổ phải không ạ. Ông không đau khổ là cái hay đã. chứ còn nếu ta không chấp nhận cái vô thường Ông không đau khổ là cái hay đã.

Chứ còn nếu ta không chấp nhận cái vô thường. ta điên lên thì đầu tiên ta đau khổ cái đã chứ còn nếu ta không chấp nhận cái vô thường. ta điên lên thì đầu tiên ta đau khổ cái đã. người mà thiệt thòi đầu tiên là mình chứ là ai đâu ta điên lên thì đầu tiên ta đau khổ cái đã. người mà thiệt thòi đầu tiên là mình chứ là ai đâu. nên ở đây ông không, bình thản nên ông không đau khổ người mà thiệt thòi đầu tiên là mình chứ là ai đâu. nên ở đây ông không, bình thản nên ông không đau khổ. tức là có một chúng sinh đã không đau khổ nên ở đây ông không, bình thản nên ông không đau khổ. tức là có một chúng sinh đã không đau khổ. Cái thứ hai là gì? tức là có một chúng sinh đã không đau khổ. Cái thứ hai là gì?. Sau đó ông nhờ cái bình tĩnh không đau khổ đó Cái thứ hai là gì?. Sau đó ông nhờ cái bình tĩnh không đau khổ đó.

Ông không làm bậy và ông xử lý gia đình êm thấm Sau đó ông nhờ cái bình tĩnh không đau khổ đó. ông không làm bậy và ông xử lý gia đình êm thấm. và nhiều người khác cũng không đau khổ theo ông không làm bậy và ông xử lý gia đình êm thấm. và nhiều người khác cũng không đau khổ theo. nhờ cách xử lý khéo léo nhẹ nhàng như vậy và nhiều người khác cũng không đau khổ theo. nhờ cách xử lý khéo léo nhẹ nhàng như vậy. Nên ta thấy là đó là cái phước của ông, ông không tạo nghiệp nhờ cách xử lý khéo léo nhẹ nhàng như vậy. Nên ta thấy là đó là cái phước của ông, ông không tạo nghiệp. nhờ cái ông bình thản chấp nhận ông không tạo nghiệp Nên ta thấy là đó là cái phước của ông, ông không tạo nghiệp. nhờ cái ông bình thản chấp nhận ông không tạo nghiệp. Chứ nếu lúc đó ông giận lên ông cầm dao nhờ cái ông bình thản chấp nhận ông không tạo nghiệp.

Chứ nếu lúc đó ông giận lên ông cầm dao. ông đâm bà một cái chết hai mạng người liền Chứ nếu lúc đó ông giận lên ông cầm dao. ông đâm bà một cái chết hai mạng người liền. Rồi sau đó ông đi tù ông đâm bà một cái chết hai mạng người liền. Rồi sau đó ông đi tù. những đứa con kia đau khổ không học không hành bơ vơ Rồi sau đó ông đi tù. những đứa con kia đau khổ không học không hành bơ vơ. gia đình tan vỡ là nghiệp chồng thêm nghiệp những đứa con kia đau khổ không học không hành bơ vơ. gia đình tan vỡ là nghiệp chồng thêm nghiệp. đau khổ chồng theo đau khổ gia đình tan vỡ là nghiệp chồng thêm nghiệp. đau khổ chồng theo đau khổ. tội chồng theo tội đau khổ chồng theo đau khổ. tội chồng theo tội. Còn đây nhờ ông bình tĩnh một cái không có chuyện gì xảy ra tội chồng theo tội. Còn đây nhờ ông bình tĩnh một cái không có chuyện gì xảy ra.

Ông giữ mọi thứ bình yên hạnh phúc bình thản từ từ xử lý Còn đây nhờ ông bình tĩnh một cái không có chuyện gì xảy ra. ông giữ mọi thứ bình yên hạnh phúc bình thản từ từ xử lý. và cái đứa bé trong kia nó cũng không bị xáo trộn ông giữ mọi thứ bình yên hạnh phúc bình thản từ từ xử lý. và cái đứa bé trong kia nó cũng không bị xáo trộn. Đó là cái người mà ta chấp nhận được cái vô thường và cái đứa bé trong kia nó cũng không bị xáo trộn. Đó là cái người mà ta chấp nhận được cái vô thường. ta trở nên cao thượng mà ta không ngờ Đó là cái người mà ta chấp nhận được cái vô thường. ta trở nên cao thượng mà ta không ngờ. Và trong cái chấp nhận vô thường đó đó ta trở nên cao thượng mà ta không ngờ. Và trong cái chấp nhận vô thường đó đó. ta cao thượng đó bỗng nhiên ta không tạo nghiệp Và trong cái chấp nhận vô thường đó đó.

Ta cao thượng đó bỗng nhiên ta không tạo nghiệp. ta không tạo thêm nghiệp mà có khi ta đang tạo phước ta cao thượng đó bỗng nhiên ta không tạo nghiệp. ta không tạo thêm nghiệp mà có khi ta đang tạo phước. đáng lẽ phải đổ vỡ, đáng lẽ phải đau khổ ta không tạo thêm nghiệp mà có khi ta đang tạo phước. đáng lẽ phải đổ vỡ, đáng lẽ phải đau khổ. đáng lẽ phải nhiều người khổ sở theo nhưng không đáng lẽ phải đổ vỡ, đáng lẽ phải đau khổ. đáng lẽ phải nhiều người khổ sở theo nhưng không. tất cả đều được giữ lại đáng lẽ phải nhiều người khổ sở theo nhưng không. tất cả đều được giữ lại. bình tĩnh lại do cái gì? tất cả đều được giữ lại. bình tĩnh lại do cái gì?. Ta chấp nhận vô thường bình tĩnh lại do cái gì?. Ta chấp nhận vô thường. chấp nhận sự thay đổi, cái hay là như vậy Ta chấp nhận vô thường. chấp nhận sự thay đổi, cái hay là như vậy.

Nên mấy người đệ tử Phật chấp nhận sự thay đổi, cái hay là như vậy. Nên mấy người đệ tử Phật. mà suy nghiệm cái lý vô thường thôi Nên mấy người đệ tử Phật. mà suy nghiệm cái lý vô thường thôi. thật sự thấy không có gì, ta cũng không xử lý gì mà suy nghiệm cái lý vô thường thôi. thật sự thấy không có gì, ta cũng không xử lý gì. nói là có gì hay đâu thì bà vợ cũng ngoại tình mất tiêu rồi thật sự thấy không có gì, ta cũng không xử lý gì. nói là có gì hay đâu thì bà vợ cũng ngoại tình mất tiêu rồi. thì không có xử lý gì cả, không nói là có gì hay đâu thì bà vợ cũng ngoại tình mất tiêu rồi. thì không có xử lý gì cả, không. coi vậy chứ rất nhiều việc đã được xử lý rồi phải không ạ thì không có xử lý gì cả, không. coi vậy chứ rất nhiều việc đã được xử lý rồi phải không ạ. rất nhiều việc đã được xử lý ngay lúc đó rồi coi vậy chứ rất nhiều việc đã được xử lý rồi phải không ạ.

Rất nhiều việc đã được xử lý ngay lúc đó rồi. Chứ nếu ông không chấp nhận vô thường rất nhiều việc đã được xử lý ngay lúc đó rồi. Chứ nếu ông không chấp nhận vô thường. bữa đó cái nhà có khi nó cháy mất rồi Chứ nếu ông không chấp nhận vô thường. bữa đó cái nhà có khi nó cháy mất rồi. nhưng đây ông chấp nhận vô thường bữa đó cái nhà có khi nó cháy mất rồi. nhưng đây ông chấp nhận vô thường. mọi chuyện rất bình yên nhưng đây ông chấp nhận vô thường. mọi chuyện rất bình yên. Chúng ta cũng vậy mọi chuyện rất bình yên. Chúng ta cũng vậy. nếu chúng ta đối diện với cái sự vô thường Chúng ta cũng vậy. nếu chúng ta đối diện với cái sự vô thường. ta suy nghiệm cái đạo lý vô thường và chấp nhận nó nếu chúng ta đối diện với cái sự vô thường. ta suy nghiệm cái đạo lý vô thường và chấp nhận nó. coi vậy chứ ta đi qua cuộc sống này ta suy nghiệm cái đạo lý vô thường và chấp nhận nó.

Coi vậy chứ ta đi qua cuộc sống này. ta đã đi qua một cách bình yên coi vậy chứ ta đi qua cuộc sống này. ta đã đi qua một cách bình yên. và vô tình không ngờ ta đã đi qua một cách bình yên. và vô tình không ngờ. ta cũng đã tạo ra rất nhiều việc phước mà ta không biết và vô tình không ngờ. ta cũng đã tạo ra rất nhiều việc phước mà ta không biết. Cứ tưởng ờ đời vô thường rồi ta chấp nhận thôi ta cũng đã tạo ra rất nhiều việc phước mà ta không biết. Cứ tưởng ờ đời vô thường rồi ta chấp nhận thôi. nhưng đâu ngờ rằng là ta đã giữ được tâm mình yên Cứ tưởng ờ đời vô thường rồi ta chấp nhận thôi. nhưng đâu ngờ rằng là ta đã giữ được tâm mình yên. mà giữ được cuộc đời này cũng bình yên theo ta nhưng đâu ngờ rằng là ta đã giữ được tâm mình yên. mà giữ được cuộc đời này cũng bình yên theo ta. Nên trong cái phương pháp tu tập của đạo Phật mà giữ được cuộc đời này cũng bình yên theo ta.

Nên trong cái phương pháp tu tập của đạo Phật. còn có một cái gọi là “quán thân này là vô thường” Nên trong cái phương pháp tu tập của đạo Phật. còn có một cái gọi là “quán thân này là vô thường”. Đây là cái tu tập cốt lõi, căn bản của người đệ tử Phật. còn có một cái gọi là “quán thân này là vô thường”. Đây là cái tu tập cốt lõi, căn bản của người đệ tử Phật.. Mỗi buổi tối, mỗi buổi khuya, sớm ta ngồi thiền Đây là cái tu tập cốt lõi, căn bản của người đệ tử Phật.. Mỗi buổi tối, mỗi buổi khuya, sớm ta ngồi thiền. ta đều suy nghiệm về cái đạo lý vô thường nơi thân của mình Mỗi buổi tối, mỗi buổi khuya, sớm ta ngồi thiền. ta đều suy nghiệm về cái đạo lý vô thường nơi thân của mình. Cái thân này rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ chết ta đều suy nghiệm về cái đạo lý vô thường nơi thân của mình. Cái thân này rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ chết.

Chết rồi chưa hết, tiếp tục bắt quán Cái thân này rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ chết. Chết rồi chưa hết, tiếp tục bắt quán. Phật bắt ta quán tiếp sau cái chết là gì Chết rồi chưa hết, tiếp tục bắt quán. Phật bắt ta quán tiếp sau cái chết là gì. Sau khi chết rồi Phật bắt ta quán tiếp sau cái chết là gì. Sau khi chết rồi. cơ thể này bắt đầu mục từ từ Sau khi chết rồi. cơ thể này bắt đầu mục từ từ. sình trương lên, phình to ra, rồi xì xẹp xuống lại, teo lại cơ thể này bắt đầu mục từ từ. sình trương lên, phình to ra, rồi xì xẹp xuống lại, teo lại. giòi bọ ăn, mục dần mục dần cho tới khi còn cái xương sình trương lên, phình to ra, rồi xì xẹp xuống lại, teo lại. giòi bọ ăn, mục dần mục dần cho tới khi còn cái xương. Rồi cái xương theo năm tháng mục dần mục dần giòi bọ ăn, mục dần mục dần cho tới khi còn cái xương.

Rồi cái xương theo năm tháng mục dần mục dần. thành tro bụi chìm mất trong đất luôn, không còn gì cả Rồi cái xương theo năm tháng mục dần mục dần. thành tro bụi chìm mất trong đất luôn, không còn gì cả. Tức là mỗi ngày thành tro bụi chìm mất trong đất luôn, không còn gì cả. Tức là mỗi ngày. Đức Phật buộc ta phải suy nghiệm về cái lý vô thường Tức là mỗi ngày. Đức Phật buộc ta phải suy nghiệm về cái lý vô thường. cho tới chiều sâu, cho tới thấu đáo như vậy Đức Phật buộc ta phải suy nghiệm về cái lý vô thường. cho tới chiều sâu, cho tới thấu đáo như vậy. Hồi xưa, khi mà Thầy học cái lý này trong Kinh cho tới chiều sâu, cho tới thấu đáo như vậy. Hồi xưa, khi mà Thầy học cái lý này trong Kinh. Thầy cứ ngạc nhiên hoài Hồi xưa, khi mà Thầy học cái lý này trong Kinh. Thầy cứ ngạc nhiên hoài. Thầy nói sao Phật nói cái gì mà kỹ quá vậy nè Thầy cứ ngạc nhiên hoài.

Thầy nói sao Phật nói cái gì mà kỹ quá vậy nè. Biết rồi ồ sống thế nào rồi cũng chết, vậy được rồi Thầy nói sao Phật nói cái gì mà kỹ quá vậy nè. Biết rồi ồ sống thế nào rồi cũng chết, vậy được rồi. mà Phật bắt quán từng chút từng chút vậy đó Biết rồi ồ sống thế nào rồi cũng chết, vậy được rồi. mà Phật bắt quán từng chút từng chút vậy đó. Quán à trên não mình gồm có cái bộ óc mà Phật bắt quán từng chút từng chút vậy đó. Quán à trên não mình gồm có cái bộ óc. nó như cái đậu hũ non vậy đó Quán à trên não mình gồm có cái bộ óc. nó như cái đậu hũ non vậy đó. máu mình nó sền sệt nó như cái đậu hũ non vậy đó. máu mình nó sền sệt. chất dịch rồi dưới này là phổi máu mình nó sền sệt. chất dịch rồi dưới này là phổi. đây là gan, là thận, đây là phân, là nước tiểu chất dịch rồi dưới này là phổi. đây là gan, là thận, đây là phân, là nước tiểu.

Rồi khớp chân, gân, xương, móng, lông đây là gan, là thận, đây là phân, là nước tiểu. rồi khớp chân, gân, xương, móng, lông. Nghĩa là Phật bắt quán từng thứ rồi khớp chân, gân, xương, móng, lông. Nghĩa là Phật bắt quán từng thứ. và từng thứ sẽ thay đổi bệnh, già, chết từ từ từ từ Nghĩa là Phật bắt quán từng thứ. và từng thứ sẽ thay đổi bệnh, già, chết từ từ từ từ. Chết rồi từ từ lại sình trương tan hoại và từng thứ sẽ thay đổi bệnh, già, chết từ từ từ từ. Chết rồi từ từ lại sình trương tan hoại. Ngồi Thầy đọc cái bài Kinh Thầy ngạc nhiên Chết rồi từ từ lại sình trương tan hoại. Ngồi Thầy đọc cái bài Kinh Thầy ngạc nhiên. Thầy nói sao Phật nói chi mà dữ thần vậy nè trời Ngồi Thầy đọc cái bài Kinh Thầy ngạc nhiên. Thầy nói sao Phật nói chi mà dữ thần vậy nè trời. chi mà quá kỹ vậy Thầy nói sao Phật nói chi mà dữ thần vậy nè trời.

Chi mà quá kỹ vậy. có cần phải đến như vậy không? chi mà quá kỹ vậy. có cần phải đến như vậy không?. Có cần phải kỹ đến vậy không? có cần phải đến như vậy không?. Có cần phải kỹ đến vậy không?. Nghĩa là ờm nhưng mà Phật thì mình không có dám cãi Có cần phải kỹ đến vậy không?. Nghĩa là ờm nhưng mà Phật thì mình không có dám cãi. bởi vì trí tuệ của Phật là siêu việt Nghĩa là ờm nhưng mà Phật thì mình không có dám cãi. bởi vì trí tuệ của Phật là siêu việt. Nói, Phật nói như vậy là có lý do nhưng mình không hiểu thôi bởi vì trí tuệ của Phật là siêu việt. Nói, Phật nói như vậy là có lý do nhưng mình không hiểu thôi. Trong cái không hiểu Phật Nói, Phật nói như vậy là có lý do nhưng mình không hiểu thôi. Trong cái không hiểu Phật. nhiều khi mình cũng hơi thấy nó lạ Trong cái không hiểu Phật. nhiều khi mình cũng hơi thấy nó lạ.

Nói, thôi nói người sống rồi thế nào cũng chết nhiều khi mình cũng hơi thấy nó lạ. Nói, thôi nói người sống rồi thế nào cũng chết. nói câu đó đủ rồi mà sao Phật bắt quán kỹ quá Nói, thôi nói người sống rồi thế nào cũng chết. nói câu đó đủ rồi mà sao Phật bắt quán kỹ quá. Cho đến khi Thầy tu nhiều năm rồi nói câu đó đủ rồi mà sao Phật bắt quán kỹ quá. Cho đến khi Thầy tu nhiều năm rồi. mới từ từ mới hiểu ra cái trí tuệ của Phật Cho đến khi Thầy tu nhiều năm rồi. mới từ từ mới hiểu ra cái trí tuệ của Phật. là tại sao như vậy mới từ từ mới hiểu ra cái trí tuệ của Phật. là tại sao như vậy. Tại sao là Phật bắt mình quán từng bộ phận trên cơ thể là tại sao như vậy. Tại sao là Phật bắt mình quán từng bộ phận trên cơ thể. rồi cái sự vô thường dần dần của cơ thể Tại sao là Phật bắt mình quán từng bộ phận trên cơ thể.

Rồi cái sự vô thường dần dần của cơ thể. cho đến thấu đáo, kỹ lưỡng rồi cái sự vô thường dần dần của cơ thể. cho đến thấu đáo, kỹ lưỡng. và từ từ biến mất luôn cho đến thấu đáo, kỹ lưỡng. và từ từ biến mất luôn. Nghĩa là mình hiểu cái sự vô thường của thân thể và từ từ biến mất luôn. Nghĩa là mình hiểu cái sự vô thường của thân thể. đến đường tơ kẽ tóc Nghĩa là mình hiểu cái sự vô thường của thân thể. đến đường tơ kẽ tóc. Mà cái người mà hiểu đến đường tơ kẽ tóc. Mà cái người mà hiểu. cái vô thường của cơ thể cho đến đường tơ kẽ tóc như vậy á Mà cái người mà hiểu. cái vô thường của cơ thể cho đến đường tơ kẽ tóc như vậy á. thì đúng là khi chúng ta gặp việc mình bình tĩnh rõ ràng cái vô thường của cơ thể cho đến đường tơ kẽ tóc như vậy á. thì đúng là khi chúng ta gặp việc mình bình tĩnh rõ ràng. vì mình đã nhổ cái gốc của nó rồi thì đúng là khi chúng ta gặp việc mình bình tĩnh rõ ràng.

Vì mình đã nhổ cái gốc của nó rồi. Còn cái người mà không quán vô thường nơi cơ thể thấu đáo á vì mình đã nhổ cái gốc của nó rồi. Còn cái người mà không quán vô thường nơi cơ thể thấu đáo á. coi vậy chứ cái chấp thân của mình vẫn còn tồn tại Còn cái người mà không quán vô thường nơi cơ thể thấu đáo á. coi vậy chứ cái chấp thân của mình vẫn còn tồn tại. nằm ở sâu bên trong. coi vậy chứ cái chấp thân của mình vẫn còn tồn tại. nằm ở sâu bên trong.. À, ví dụ như thế này nằm ở sâu bên trong.. À, ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ ta nghe nói vô thường À, ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ ta nghe nói vô thường. à người sống nay chết mai Ví dụ bây giờ ta nghe nói vô thường. à người sống nay chết mai. Mình hiểu như vậy thôi à người sống nay chết mai. Mình hiểu như vậy thôi. Ai cũng hiểu và quán sơ sơ như vậy thôi Mình hiểu như vậy thôi.

Ai cũng hiểu và quán sơ sơ như vậy thôi. thì lạ một điều là thẳm sâu trong tiềm thức của mình Ai cũng hiểu và quán sơ sơ như vậy thôi. thì lạ một điều là thẳm sâu trong tiềm thức của mình. cái chấp thân vẫn còn tồn tại thì lạ một điều là thẳm sâu trong tiềm thức của mình. cái chấp thân vẫn còn tồn tại. Đụng chuyện một cái cực kỳ đau khổ cái chấp thân vẫn còn tồn tại. Đụng chuyện một cái cực kỳ đau khổ. Ví dụ, ví dụ như một cô gái vậy Đụng chuyện một cái cực kỳ đau khổ. Ví dụ, ví dụ như một cô gái vậy. nào giờ rất xinh đẹp Ví dụ, ví dụ như một cô gái vậy. nào giờ rất xinh đẹp. một hôm bất ngờ soi gương nào giờ rất xinh đẹp. một hôm bất ngờ soi gương. thấy có xuất hiện một vết nám ở trên má một hôm bất ngờ soi gương. thấy có xuất hiện một vết nám ở trên má. nám đen đen thấy có xuất hiện một vết nám ở trên má.

Nám đen đen. Ở đây có ai bị chưa? nám đen đen. Ở đây có ai bị chưa?. Có không? Ở đây có ai bị chưa?. Có không?. Có phải không? Có không?. Có phải không?. Và lúc đó tâm trạng làm sao? Có phải không?. Và lúc đó tâm trạng làm sao?. Cực kỳ đau khổ Và lúc đó tâm trạng làm sao?. Cực kỳ đau khổ. Lật đật là bao nhiêu thuốc thang mua đủ thứ, xức, bôi Cực kỳ đau khổ. Lật đật là bao nhiêu thuốc thang mua đủ thứ, xức, bôi. phết, che đậy làm sao cho hết Lật đật là bao nhiêu thuốc thang mua đủ thứ, xức, bôi. phết, che đậy làm sao cho hết. Nghĩa là nếu mà không xử lý được nữa phết, che đậy làm sao cho hết. Nghĩa là nếu mà không xử lý được nữa. là đeo mặt nạ đi ra đường luôn Nghĩa là nếu mà không xử lý được nữa. là đeo mặt nạ đi ra đường luôn. vì không thể cho người ta thấy cái vết đen trên má mình được là đeo mặt nạ đi ra đường luôn.

Vì không thể cho người ta thấy cái vết đen trên má mình được. tại vì nào giờ mình cũng là người xinh đẹp vì không thể cho người ta thấy cái vết đen trên má mình được. tại vì nào giờ mình cũng là người xinh đẹp. Và lúc đó ta mới thấy tâm mình bất an tại vì nào giờ mình cũng là người xinh đẹp. Và lúc đó ta mới thấy tâm mình bất an. chính vì lý do gì? Và lúc đó ta mới thấy tâm mình bất an. chính vì lý do gì?. Vì lý do ta quán vô thường nơi thân không kỹ chính vì lý do gì?. Vì lý do ta quán vô thường nơi thân không kỹ. Đụng một cái là ta đau khổ liền Vì lý do ta quán vô thường nơi thân không kỹ. Đụng một cái là ta đau khổ liền. Còn nếu một cái người quán vô thường kỹ rồi Đụng một cái là ta đau khổ liền. Còn nếu một cái người quán vô thường kỹ rồi. xuất hiện cái vết đen Còn nếu một cái người quán vô thường kỹ rồi.

Xuất hiện cái vết đen. nói, ờ cái gương mặt đã tới lúc nó thay đổi xuất hiện cái vết đen. nói, ờ cái gương mặt đã tới lúc nó thay đổi. thôi tới lúc nó nám rồi, kệ nó nói, ờ cái gương mặt đã tới lúc nó thay đổi. thôi tới lúc nó nám rồi, kệ nó. Cứ quan trọng là gì? thôi tới lúc nó nám rồi, kệ nó. Cứ quan trọng là gì?. Giữ cái lòng mình sao cho đạo đức Cứ quan trọng là gì?. Giữ cái lòng mình sao cho đạo đức. cho thanh tịnh, còn mặt nó cứ phải đen Giữ cái lòng mình sao cho đạo đức. cho thanh tịnh, còn mặt nó cứ phải đen. Hoặc là có người bỗng nhiên đi ngang qua cái gương cho thanh tịnh, còn mặt nó cứ phải đen. Hoặc là có người bỗng nhiên đi ngang qua cái gương. mới phát hiện mình hơi phình ra một chút Hoặc là có người bỗng nhiên đi ngang qua cái gương. mới phát hiện mình hơi phình ra một chút. lật đật nhảy lên cái cân mới phát hiện mình hơi phình ra một chút.

Lật đật nhảy lên cái cân. Ồ nó đã lên ba cân lật đật nhảy lên cái cân. Ồ nó đã lên ba cân. Trời ơi đau khổ đủ thứ hết trơn chuyện Ồ nó đã lên ba cân. Trời ơi đau khổ đủ thứ hết trơn chuyện. Nhưng mà nếu mình đó là lý do gì? Trời ơi đau khổ đủ thứ hết trơn chuyện. Nhưng mà nếu mình đó là lý do gì?. Mình cũng biết à sống nay chết mai Nhưng mà nếu mình đó là lý do gì?. Mình cũng biết à sống nay chết mai. mình cũng quán vô thường nhưng mà Mình cũng biết à sống nay chết mai. mình cũng quán vô thường nhưng mà. thân thể nó nhích lên ba ký một cái là mình cũng quán vô thường nhưng mà. thân thể nó nhích lên ba ký một cái là. nhảy nhổm liền thân thể nó nhích lên ba ký một cái là. nhảy nhổm liền. Thì bởi vì sao? nhảy nhổm liền. Thì bởi vì sao?. Bởi vì trong thẳm sâu trong tiềm thức mình Thì bởi vì sao?. Bởi vì trong thẳm sâu trong tiềm thức mình.

Cái chấp thân vẫn còn tồn tại Bởi vì trong thẳm sâu trong tiềm thức mình. cái chấp thân vẫn còn tồn tại. Còn nếu mà mình quán thân thấu đáo cái chấp thân vẫn còn tồn tại. Còn nếu mà mình quán thân thấu đáo. quán thân này vô thường thấu đáo Còn nếu mà mình quán thân thấu đáo. quán thân này vô thường thấu đáo. thì cái thân nay nó nhích lên ba ký cái mình nhìn quán thân này vô thường thấu đáo. thì cái thân nay nó nhích lên ba ký cái mình nhìn. ờ nay nó nhích lên ba ký ha, bình thản thì cái thân nay nó nhích lên ba ký cái mình nhìn. ờ nay nó nhích lên ba ký ha, bình thản. Mai mốt từ từ nó teo bây giờ, không sao ờ nay nó nhích lên ba ký ha, bình thản. Mai mốt từ từ nó teo bây giờ, không sao. Cứ từ từ mà xử lý Mai mốt từ từ nó teo bây giờ, không sao. Cứ từ từ mà xử lý. Mình không quan trọng nó nữa Cứ từ từ mà xử lý.

Mình không quan trọng nó nữa Rồi ví dụ, bây giờ mình bữa nay nghe cái tim nó suy yếu Mình không quan trọng nó nữa Rồi ví dụ, bây giờ mình bữa nay nghe cái tim nó suy yếu Mình chỉ mong là có sức khỏe lao động làm phước thôi Rồi ví dụ, bây giờ mình bữa nay nghe cái tim nó suy yếu Mình chỉ mong là có sức khỏe lao động làm phước thôi chứ còn tim suy yếu thì kệ nó Mình chỉ mong là có sức khỏe lao động làm phước thôi chứ còn tim suy yếu thì kệ nó đã tới lúc nó yếu rồi chứ còn tim suy yếu thì kệ nó đã tới lúc nó yếu rồi đã tới lúc nó như vậy rồi. đã tới lúc nó yếu rồi đã tới lúc nó như vậy rồi. Mình chấp nhận cái điều đó đã tới lúc nó như vậy rồi.

Mình chấp nhận cái điều đó. không đau khổ Mình chấp nhận cái điều đó. không đau khổ. Cái quan trọng là không đau khổ không đau khổ. Cái quan trọng là không đau khổ. Còn ví dụ mình thấy tim yếu mình lo Cái quan trọng là không đau khổ. Còn ví dụ mình thấy tim yếu mình lo. Chính cái lo đó làm cho tim sao? Còn ví dụ mình thấy tim yếu mình lo. Chính cái lo đó làm cho tim sao?. Yếu hơn nữa Chính cái lo đó làm cho tim sao?. Yếu hơn nữa. Cũng vậy, cái mặt mà nám Yếu hơn nữa. Cũng vậy, cái mặt mà nám. mình lo, nó nám hơn nữa Cũng vậy, cái mặt mà nám. mình lo, nó nám hơn nữa. Còn mình chấp nhận nó mình lo, nó nám hơn nữa. Còn mình chấp nhận nó. coi chừng qua vài bữa nó tan Còn mình chấp nhận nó. coi chừng qua vài bữa nó tan. Nên thử coi coi chừng qua vài bữa nó tan. Nên thử coi. Nên bữa nào mặt nám không thèm xức thuốc Nên thử coi.

Nên bữa nào mặt nám không thèm xức thuốc chỉ quán thân nó vô thường, nha Nên bữa nào mặt nám không thèm xức thuốc chỉ quán thân nó vô thường, nha vậy mà nó hết nám chỉ quán thân nó vô thường, nha vậy mà nó hết nám Nếu mình quán nó vô thường mà nó cũng không hết nám vậy mà nó hết nám Nếu mình quán nó vô thường mà nó cũng không hết nám lên đây Thầy bắt đền, thầy xử lý cho, nha Nếu mình quán nó vô thường mà nó cũng không hết nám lên đây Thầy bắt đền, thầy xử lý cho, nha Thầy lấy dao cạo ra hết nám liền, nha. lên đây Thầy bắt đền, thầy xử lý cho, nha Thầy lấy dao cạo ra hết nám liền, nha. Hoặc là, cũng vậy Thầy lấy dao cạo ra hết nám liền, nha.

Hoặc là, cũng vậy. tự nhiên bữa nay con béo phì, ha, con lo lắng Hoặc là, cũng vậy. tự nhiên bữa nay con béo phì, ha, con lo lắng. Càng lo thì càng béo phì tự nhiên bữa nay con béo phì, ha, con lo lắng. Càng lo thì càng béo phì. Bác sĩ đã nói như vậy Càng lo thì càng béo phì. Bác sĩ đã nói như vậy. càng lo lắng thì càng béo phì Bác sĩ đã nói như vậy. càng lo lắng thì càng béo phì. Nên đừng lo, cứ thanh thản nhặt rác, trồng cây càng lo lắng thì càng béo phì. Nên đừng lo, cứ thanh thản nhặt rác, trồng cây. làm phước, ngồi thiền, lễ Phật Nên đừng lo, cứ thanh thản nhặt rác, trồng cây. làm phước, ngồi thiền, lễ Phật. vậy nó teo trở lại liền làm phước, ngồi thiền, lễ Phật. vậy nó teo trở lại liền. đẹp trở lại liền nha vậy nó teo trở lại liền. đẹp trở lại liền nha. Chính cái không lo đẹp trở lại liền nha. Chính cái không lo.

Tự nhiên ta xử lý được nhiều vấn đề rất là khéo léo Chính cái không lo. tự nhiên ta xử lý được nhiều vấn đề rất là khéo léo. Mà tại sao mình lo? tự nhiên ta xử lý được nhiều vấn đề rất là khéo léo. Mà tại sao mình lo?. Vì mình chấp thân Mà tại sao mình lo?. Vì mình chấp thân. Tại sao mình chấp thân? Vì mình chấp thân. Tại sao mình chấp thân?. Vì mỗi ngày mình quán thân vô thường không kỹ Tại sao mình chấp thân?. Vì mỗi ngày mình quán thân vô thường không kỹ. không thấu đáo Vì mỗi ngày mình quán thân vô thường không kỹ. không thấu đáo. Nên cái triết lý về vô thường không thấu đáo. Nên cái triết lý về vô thường. cái đạo lý về vô thường là một tầm cao của sự tu tập Nên cái triết lý về vô thường. cái đạo lý về vô thường là một tầm cao của sự tu tập. mà mỗi ngày người đệ tử Phật của ta cái đạo lý về vô thường là một tầm cao của sự tu tập.

Mà mỗi ngày người đệ tử Phật của ta. phải chiêm nghiệm rất là sâu sắc mà mỗi ngày người đệ tử Phật của ta. phải chiêm nghiệm rất là sâu sắc. Đừng bao giờ bỏ qua phải chiêm nghiệm rất là sâu sắc. Đừng bao giờ bỏ qua. Ta nhìn mọi chuyện biết trên đời là vô thường Đừng bao giờ bỏ qua. Ta nhìn mọi chuyện biết trên đời là vô thường. Khi ta được là đã nghĩ đến lúc nó mất Ta nhìn mọi chuyện biết trên đời là vô thường. Khi ta được là đã nghĩ đến lúc nó mất. Nhớ như vậy Khi ta được là đã nghĩ đến lúc nó mất. Nhớ như vậy. Khi ta có đã nghĩ đến lúc nó không Nhớ như vậy. Khi ta có đã nghĩ đến lúc nó không. Thái độ như vậy Khi ta có đã nghĩ đến lúc nó không. Thái độ như vậy. Ví dụ, bây giờ có một người nào đó vừa trúng số Thái độ như vậy. Ví dụ, bây giờ có một người nào đó vừa trúng số. trúng số được mười tỉ đồng Ví dụ, bây giờ có một người nào đó vừa trúng số.

Trúng số được mười tỉ đồng. Có số nào mười tỉ không? trúng số được mười tỉ đồng. Có số nào mười tỉ không?. Thầy cũng không bao giờ mua nên chả biết nữa Có số nào mười tỉ không?. Thầy cũng không bao giờ mua nên chả biết nữa. có không? Thầy cũng không bao giờ mua nên chả biết nữa. có không?. Chắc có Vietlot gì đó hả? có không?. Chắc có Vietlot gì đó hả?. Ừm. Ví dụ mình vừa cầm mười tỉ đồng trong tay Chắc có Vietlot gì đó hả?. Ừm. Ví dụ mình vừa cầm mười tỉ đồng trong tay. thì đã nghĩ tới cái ngày chẳng còn đồng nào Ừm. Ví dụ mình vừa cầm mười tỉ đồng trong tay. thì đã nghĩ tới cái ngày chẳng còn đồng nào. đã nghĩ tới ngày đó thì đã nghĩ tới cái ngày chẳng còn đồng nào. đã nghĩ tới ngày đó. Nhưng mà có ai chịu nghĩ tới lúc không còn đồng nào không? đã nghĩ tới ngày đó. Nhưng mà có ai chịu nghĩ tới lúc không còn đồng nào không?.

Không Nhưng mà có ai chịu nghĩ tới lúc không còn đồng nào không?. Không. Vừa có mười tỉ một cái, mình làm chuyện gì? Không. Vừa có mười tỉ một cái, mình làm chuyện gì?. Đi mua vàng dấu liền Vừa có mười tỉ một cái, mình làm chuyện gì?. Đi mua vàng dấu liền. Để làm chi? Đi mua vàng dấu liền. Để làm chi?. Nó sẽ tồn tại mãi mãi Để làm chi?. Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng nó có tồn tại mãi mãi không? Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng nó có tồn tại mãi mãi không?. Nghiệp mà nó tới một cái rồi Nhưng nó có tồn tại mãi mãi không?. Nghiệp mà nó tới một cái rồi. thì có bao nhiêu vàng cũng phải đào lên mà đem bán Nghiệp mà nó tới một cái rồi. thì có bao nhiêu vàng cũng phải đào lên mà đem bán. Thậm chí không đủ phải đi vay mượn thêm thì có bao nhiêu vàng cũng phải đào lên mà đem bán. Thậm chí không đủ phải đi vay mượn thêm. nếu nghiệp nó tới rồi Thậm chí không đủ phải đi vay mượn thêm.

Nếu nghiệp nó tới rồi. Cho nên cái quan trọng là ngay khi ta có đã thấy lúc nó không nếu nghiệp nó tới rồi. Cho nên cái quan trọng là ngay khi ta có đã thấy lúc nó không. Ngay khi ta được đã thấy trước lúc nó mất Cho nên cái quan trọng là ngay khi ta có đã thấy lúc nó không. Ngay khi ta được đã thấy trước lúc nó mất. Cái trí tuệ chính là ta đã thấy lúc nó mất Ngay khi ta được đã thấy trước lúc nó mất. Cái trí tuệ chính là ta đã thấy lúc nó mất. Còn cái người vừa có nghĩ mình có hoài Cái trí tuệ chính là ta đã thấy lúc nó mất. Còn cái người vừa có nghĩ mình có hoài. thì trong đạo Phật gọi là người vô minh Còn cái người vừa có nghĩ mình có hoài. thì trong đạo Phật gọi là người vô minh. Mà vô minh là gì? thì trong đạo Phật gọi là người vô minh. Mà vô minh là gì?. Thôi mình nói cho đơn giản là ngu, nói vậy Mà vô minh là gì?.

Thôi mình nói cho đơn giản là ngu, nói vậy. Nghĩa là, ta vừa có và nghĩ ta sẽ có hoài Thôi mình nói cho đơn giản là ngu, nói vậy. Nghĩa là, ta vừa có và nghĩ ta sẽ có hoài. đó là người vô minh Nghĩa là, ta vừa có và nghĩ ta sẽ có hoài. đó là người vô minh. và nói cho nó nôm na dễ hiểu, ngu đó là người vô minh. và nói cho nó nôm na dễ hiểu, ngu. Cho nên khi, hai người làm đám cưới và họ gì đó? và nói cho nó nôm na dễ hiểu, ngu. Cho nên khi, hai người làm đám cưới và họ gì đó?. Thề, thề sợ, thề trời sợ luôn vậy đó Cho nên khi, hai người làm đám cưới và họ gì đó?. Thề, thề sợ, thề trời sợ luôn vậy đó. Thề nghĩa là, trăng sao có rơi rụng, núi có mòn Thề, thề sợ, thề trời sợ luôn vậy đó. Thề nghĩa là, trăng sao có rơi rụng, núi có mòn. sông này có cạn đi thì ta vẫn yêu nhau mãi mãi Thề nghĩa là, trăng sao có rơi rụng, núi có mòn.

Sông này có cạn đi thì ta vẫn yêu nhau mãi mãi. Thì cái người đó là người gì? sông này có cạn đi thì ta vẫn yêu nhau mãi mãi. Thì cái người đó là người gì?. Khi được mà cứ nghĩ nó còn hoài thì đó là người gì? Thì cái người đó là người gì?. Khi được mà cứ nghĩ nó còn hoài thì đó là người gì?. Đó, ngu phải không? Khi được mà cứ nghĩ nó còn hoài thì đó là người gì?. Đó, ngu phải không?. Không, mình nói ngu thì người ta sẽ giận Đó, ngu phải không?. Không, mình nói ngu thì người ta sẽ giận. Mình vô đám cưới Không, mình nói ngu thì người ta sẽ giận. Mình vô đám cưới. mình vô đám cưới mà mình nói Mình vô đám cưới. mình vô đám cưới mà mình nói. ồ cô dâu chú rể ngu quá à mình vô đám cưới mà mình nói. ồ cô dâu chú rể ngu quá à. cứ tưởng có nhau hoài ồ cô dâu chú rể ngu quá à. cứ tưởng có nhau hoài. thì người ta sao? cứ tưởng có nhau hoài.

Thì người ta sao?. Người ta sẽ xử lý thô bạo vô mặt mình thì người ta sao?. Người ta sẽ xử lý thô bạo vô mặt mình. Đó, thầy không có dùng chữ người ta dộng vô mặt mình một cái Người ta sẽ xử lý thô bạo vô mặt mình. Đó, thầy không có dùng chữ người ta dộng vô mặt mình một cái. mà thầy nói kiểu văn chương chữ nghĩa Đó, thầy không có dùng chữ người ta dộng vô mặt mình một cái. mà thầy nói kiểu văn chương chữ nghĩa. Nếu mình nói cô dâu chú rể này mà thầy nói kiểu văn chương chữ nghĩa. Nếu mình nói cô dâu chú rể này. cứ tưởng còn hoài là ngu quá à Nếu mình nói cô dâu chú rể này. cứ tưởng còn hoài là ngu quá à. người ta sẽ xử lý thô bạo cứ tưởng còn hoài là ngu quá à. người ta sẽ xử lý thô bạo. vào gương mặt đẹp đẽ của mình, nha, nói vậy người ta sẽ xử lý thô bạo. vào gương mặt đẹp đẽ của mình, nha, nói vậy. Nói cho nó văn chương chút vào gương mặt đẹp đẽ của mình, nha, nói vậy.

Nói cho nó văn chương chút. nói thẳng ra người ta dộng vô mặt mình một cái Nói cho nó văn chương chút. nói thẳng ra người ta dộng vô mặt mình một cái. Nên trên đời này nói thẳng ra người ta dộng vô mặt mình một cái. Nên trên đời này. ngay khi được đã thấy lúc nó mất Nên trên đời này. ngay khi được đã thấy lúc nó mất. đó là người trí tuệ, à ngay khi được đã thấy lúc nó mất. đó là người trí tuệ, à. ngay khi được đã thấy lúc nó mất, đó là trí tuệ đó là người trí tuệ, à. ngay khi được đã thấy lúc nó mất, đó là trí tuệ. Nhưng mà ngộ một cái lúc này luật Nhân Quả nó chen vào ngay khi được đã thấy lúc nó mất, đó là trí tuệ. Nhưng mà ngộ một cái lúc này luật Nhân Quả nó chen vào. À, lúc này luật Nhân Quả bắt đầu nó chen vào Nhưng mà ngộ một cái lúc này luật Nhân Quả nó chen vào. À, lúc này luật Nhân Quả bắt đầu nó chen vào.

Nơi cái ý nghĩ của ta À, lúc này luật Nhân Quả bắt đầu nó chen vào. nơi cái ý nghĩ của ta. Ví dụ thế này nơi cái ý nghĩ của ta. Ví dụ thế này. Ví dụ như cái người đó Ví dụ thế này. Ví dụ như cái người đó. vừa mới xây được căn nhà đẹp Ví dụ như cái người đó. vừa mới xây được căn nhà đẹp. và họ xây rất là tâm huyết, rất là kỹ lưỡng vừa mới xây được căn nhà đẹp. và họ xây rất là tâm huyết, rất là kỹ lưỡng. Thì khi ta xây được căn nhà đẹp như vậy và họ xây rất là tâm huyết, rất là kỹ lưỡng. Thì khi ta xây được căn nhà đẹp như vậy. thường thường cái người chủ nhà sẽ có hai loại ý nghĩ Thì khi ta xây được căn nhà đẹp như vậy. thường thường cái người chủ nhà sẽ có hai loại ý nghĩ. Một loại ý nghĩ là thường thường cái người chủ nhà sẽ có hai loại ý nghĩ. Một loại ý nghĩ là. căn nhà này là của tôi Một loại ý nghĩ là.

Căn nhà này là của tôi. và sẽ bền vững rất là lâu căn nhà này là của tôi. và sẽ bền vững rất là lâu. tôi sẽ ở đây rất là lâu và sẽ bền vững rất là lâu. tôi sẽ ở đây rất là lâu. Đó là người loại gì? tôi sẽ ở đây rất là lâu. Đó là người loại gì?. Loại gì? Đó là người loại gì?. Loại gì?. Mấy người nói ngu nha Loại gì?. Mấy người nói ngu nha. tui không có nói ngu à, mấy người đó Mấy người nói ngu nha. tui không có nói ngu à, mấy người đó. Mà ngu thiệt tui không có nói ngu à, mấy người đó. Mà ngu thiệt. Cái loại người thứ hai Mà ngu thiệt. Cái loại người thứ hai. khi mà xây xong Cái loại người thứ hai. khi mà xây xong. bước vào căn nhà mới khi mà xây xong. bước vào căn nhà mới. đã nghĩ rằng nó là vô thường bước vào căn nhà mới. đã nghĩ rằng nó là vô thường. coi vậy chớ không ở với mình mãi mãi đã nghĩ rằng nó là vô thường.

Coi vậy chớ không ở với mình mãi mãi. Hai cái loại ý nghĩ như vậy coi vậy chớ không ở với mình mãi mãi. Hai cái loại ý nghĩ như vậy. Thì ở đây ta chọn ý nghĩ nào? Hai cái loại ý nghĩ như vậy. Thì ở đây ta chọn ý nghĩ nào?. Đa phần ta chọn là căn nhà này tôi xây ra Thì ở đây ta chọn ý nghĩ nào?. Đa phần ta chọn là căn nhà này tôi xây ra. tôi sẽ ở rất là lâu bền với nó Đa phần ta chọn là căn nhà này tôi xây ra. tôi sẽ ở rất là lâu bền với nó. đa phần ta hay nghĩ như vậy tôi sẽ ở rất là lâu bền với nó. đa phần ta hay nghĩ như vậy. Lúc này luật Nhân Quả nó chen vô liền đa phần ta hay nghĩ như vậy. Lúc này luật Nhân Quả nó chen vô liền. Cái người nào mà nghĩ rằng mình sẽ ở cái căn nhà này lâu Lúc này luật Nhân Quả nó chen vô liền. Cái người nào mà nghĩ rằng mình sẽ ở cái căn nhà này lâu. thường mau bán nhà, sẽ dễ bán nhà Cái người nào mà nghĩ rằng mình sẽ ở cái căn nhà này lâu.

Thường mau bán nhà, sẽ dễ bán nhà. Đó là thật thường mau bán nhà, sẽ dễ bán nhà. Đó là thật. Tại có một lần đó, Thầy mua một căn nhà Đó là thật. Tại có một lần đó, Thầy mua một căn nhà. để làm cái công ty Tại có một lần đó, Thầy mua một căn nhà. để làm cái công ty. Đừng nói Thầy giàu nha để làm cái công ty. Đừng nói Thầy giàu nha. chạy vạy, vay mượn tùm lum à Đừng nói Thầy giàu nha. chạy vạy, vay mượn tùm lum à. Mua căn nhà để làm công ty chạy vạy, vay mượn tùm lum à. Mua căn nhà để làm công ty. khi Thầy bước vô căn nhà thì mới phát hiện ra một điều thế này Mua căn nhà để làm công ty. khi Thầy bước vô căn nhà thì mới phát hiện ra một điều thế này. là bà chủ nhà bà không đứng tên khi Thầy bước vô căn nhà thì mới phát hiện ra một điều thế này. là bà chủ nhà bà không đứng tên. nhưng giao cho người em trai đứng tên là bà chủ nhà bà không đứng tên.

Nhưng giao cho người em trai đứng tên. Người em trai này là người chuyên môn thầu xây dựng nhưng giao cho người em trai đứng tên. Người em trai này là người chuyên môn thầu xây dựng. Tại lúc xây căn nhà Người em trai này là người chuyên môn thầu xây dựng. Tại lúc xây căn nhà. thì họ nghĩ căn nhà đó họ sẽ dùng lâu dài Tại lúc xây căn nhà. thì họ nghĩ căn nhà đó họ sẽ dùng lâu dài. cho nên họ xây cực kỳ kiên cố thì họ nghĩ căn nhà đó họ sẽ dùng lâu dài. cho nên họ xây cực kỳ kiên cố. Sắt thép gì tính dư hết cho nên họ xây cực kỳ kiên cố. Sắt thép gì tính dư hết. nên nhà ở bao nhiêu năm rồi không có một vết nứt Sắt thép gì tính dư hết. nên nhà ở bao nhiêu năm rồi không có một vết nứt. tất cả rất là bền vững nên nhà ở bao nhiêu năm rồi không có một vết nứt. tất cả rất là bền vững. Lúc đó Thầy mới suy nghiệm một điều tất cả rất là bền vững.

Lúc đó Thầy mới suy nghiệm một điều. Lúc họ xây họ sẽ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ Lúc đó Thầy mới suy nghiệm một điều. Lúc họ xây họ sẽ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ. Nhưng vừa xây xong một cái kêu bán liền Lúc họ xây họ sẽ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ. Nhưng vừa xây xong một cái kêu bán liền. Vì lúc đó khủng hoảng cái Nhưng vừa xây xong một cái kêu bán liền. Vì lúc đó khủng hoảng cái. sự sản, việc làm ăn gì không biết mà quá chừng Vì lúc đó khủng hoảng cái. sự sản, việc làm ăn gì không biết mà quá chừng. nếu không bán được là chết đói luôn sự sản, việc làm ăn gì không biết mà quá chừng. nếu không bán được là chết đói luôn. không có gì để sống luôn nếu không bán được là chết đói luôn. không có gì để sống luôn. Có căn nhà thôi mà không có gì để ăn không có gì để sống luôn.

Có căn nhà thôi mà không có gì để ăn. Khiếp như vậy Có căn nhà thôi mà không có gì để ăn. Khiếp như vậy. Nên phải lật đật mà bán Khiếp như vậy. Nên phải lật đật mà bán. Mà lúc thầy mua căn nhà Nên phải lật đật mà bán. Mà lúc thầy mua căn nhà. căn nhà vẫn còn rất mới Mà lúc thầy mua căn nhà. căn nhà vẫn còn rất mới. chưa có sử dụng nhiều căn nhà vẫn còn rất mới. chưa có sử dụng nhiều. cái căn phòng chưa có sử dụng gì cả chưa có sử dụng nhiều. cái căn phòng chưa có sử dụng gì cả. Và mọi việc xây rất là kiên cố cái căn phòng chưa có sử dụng gì cả. Và mọi việc xây rất là kiên cố. Lúc đó thầy mới nghĩ, thiệt Và mọi việc xây rất là kiên cố. Lúc đó thầy mới nghĩ, thiệt. cái họ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ Lúc đó thầy mới nghĩ, thiệt. cái họ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ. thì luật Nhân Quả nó chen vô nó lật ngược lại cái họ nghĩ rằng căn nhà này mãi mãi là của họ.

Thì luật Nhân Quả nó chen vô nó lật ngược lại. Còn cái người nào mà có cái căn nhà rồi thì luật Nhân Quả nó chen vô nó lật ngược lại. Còn cái người nào mà có cái căn nhà rồi. lòng thanh thản nghĩ đời vô thường Còn cái người nào mà có cái căn nhà rồi. lòng thanh thản nghĩ đời vô thường. thôi cứ ngày nào ở được thì ở lòng thanh thản nghĩ đời vô thường. thôi cứ ngày nào ở được thì ở. chớ cũng chẳng suy nghĩ gì thôi cứ ngày nào ở được thì ở. chớ cũng chẳng suy nghĩ gì. Vậy mà ở rất là lâu bền với căn nhà đó chớ cũng chẳng suy nghĩ gì. Vậy mà ở rất là lâu bền với căn nhà đó. Nên cái luật Nhân Quả nó chen vào là như vậy Vậy mà ở rất là lâu bền với căn nhà đó. Nên cái luật Nhân Quả nó chen vào là như vậy. Cũng vậy, cái người nào đó Nên cái luật Nhân Quả nó chen vào là như vậy. Cũng vậy, cái người nào đó. vừa được một cái chức vụ gì Cũng vậy, cái người nào đó.

Vừa được một cái chức vụ gì. thì cứ nghĩ mình sẽ ở trong cái chức vụ này rất là bền vừa được một cái chức vụ gì. thì cứ nghĩ mình sẽ ở trong cái chức vụ này rất là bền. coi chừng mất chức á thì cứ nghĩ mình sẽ ở trong cái chức vụ này rất là bền. coi chừng mất chức á. Nhưng mà nếu mình nghĩ đời vô thường coi chừng mất chức á. Nhưng mà nếu mình nghĩ đời vô thường. ngày nào còn ở chức vụ Nhưng mà nếu mình nghĩ đời vô thường. ngày nào còn ở chức vụ. ráng phục vụ cho cộng đồng, cho mọi người ngày nào còn ở chức vụ. ráng phục vụ cho cộng đồng, cho mọi người. Còn ngày nào, tranh thủ từng ngày quý giá ráng phục vụ cho cộng đồng, cho mọi người. Còn ngày nào, tranh thủ từng ngày quý giá. để dùng cái chức vụ của mình mà phục vụ cho nhân dân Còn ngày nào, tranh thủ từng ngày quý giá. để dùng cái chức vụ của mình mà phục vụ cho nhân dân.

Thì sao? để dùng cái chức vụ của mình mà phục vụ cho nhân dân. thì sao?. Coi vậy mà lại rất là bền thì sao?. Coi vậy mà lại rất là bền. ở chức rất là lâu Coi vậy mà lại rất là bền. ở chức rất là lâu. Đó là cái Nhân Quả nó chen vào ở chức rất là lâu. Đó là cái Nhân Quả nó chen vào. Cho nên nói là vô thường Đó là cái Nhân Quả nó chen vào. Cho nên nói là vô thường. nhưng luật Nhân Quả nó bí mật Cho nên nói là vô thường. nhưng luật Nhân Quả nó bí mật. nó đi kèm kèm theo cái ý nghĩ của ta nhưng luật Nhân Quả nó bí mật. nó đi kèm kèm theo cái ý nghĩ của ta. Mà vì sao vậy? nó đi kèm kèm theo cái ý nghĩ của ta. Mà vì sao vậy?. Bởi vì khi ta suy nghiệm được cái lý vô thường Mà vì sao vậy?. Bởi vì khi ta suy nghiệm được cái lý vô thường. cái thái độ của ta trong cuộc sống nó khác Bởi vì khi ta suy nghiệm được cái lý vô thường.

Cái thái độ của ta trong cuộc sống nó khác. Ta nghĩ của mình là bền vững cái thái độ của ta trong cuộc sống nó khác. Ta nghĩ của mình là bền vững. thì cái thái độ ta khác liền Ta nghĩ của mình là bền vững. thì cái thái độ ta khác liền. ta hách dịch liền thì cái thái độ ta khác liền. ta hách dịch liền. ta coi thường mọi người liền ta hách dịch liền. ta coi thường mọi người liền. Ví dụ mình có cái nhà đẹp ta coi thường mọi người liền. Ví dụ mình có cái nhà đẹp. nói cái nhà này là của tôi, bền vững Ví dụ mình có cái nhà đẹp. nói cái nhà này là của tôi, bền vững. thì mình sẽ có thái độ hách dịch nói cái nhà này là của tôi, bền vững. thì mình sẽ có thái độ hách dịch. Và chính cái hách dịch đó thì mình sẽ có thái độ hách dịch. Và chính cái hách dịch đó. Nhân Quả nó bước vào nó can thiệp Và chính cái hách dịch đó. Nhân Quả nó bước vào nó can thiệp.

Mất cái nhà hồi nào không hay à Nhân Quả nó bước vào nó can thiệp. Mất cái nhà hồi nào không hay à. bán nhà không kịp à Mất cái nhà hồi nào không hay à. bán nhà không kịp à. Còn mình có cái ý nghĩ đời vô thường bán nhà không kịp à. Còn mình có cái ý nghĩ đời vô thường. có nay, mai không Còn mình có cái ý nghĩ đời vô thường. có nay, mai không. cái nhà này không biết mình ở còn bao lâu, thì thôi có nay, mai không. cái nhà này không biết mình ở còn bao lâu, thì thôi. Có cái nhà chớ nhưng mà đối với mọi người vẫn sao? cái nhà này không biết mình ở còn bao lâu, thì thôi. Có cái nhà chớ nhưng mà đối với mọi người vẫn sao?. Vẫn khiêm tốn, vẫn tôn trọng Có cái nhà chớ nhưng mà đối với mọi người vẫn sao?. Vẫn khiêm tốn, vẫn tôn trọng. Dùng cái nhà Vẫn khiêm tốn, vẫn tôn trọng. Dùng cái nhà. khách khứa bà con đồ lên Dùng cái nhà.

Khách khứa bà con đồ lên. thôi cũng sắp xếp cho mọi người ở nhờ khách khứa bà con đồ lên. thôi cũng sắp xếp cho mọi người ở nhờ. chứ không có cái làm cao kỳ, cái nhà tui thôi cũng sắp xếp cho mọi người ở nhờ. chứ không có cái làm cao kỳ, cái nhà tui. mấy người ở quê lên ở làm gì chứ không có cái làm cao kỳ, cái nhà tui. mấy người ở quê lên ở làm gì. Không có cái đó mấy người ở quê lên ở làm gì. Không có cái đó. Nghĩ đời vô thường Không có cái đó. Nghĩ đời vô thường. nhà này có phải của mình mãi đâu Nghĩ đời vô thường. nhà này có phải của mình mãi đâu. Vậy, vậy mà cái nhà có ở hoài nhà này có phải của mình mãi đâu. Vậy, vậy mà cái nhà có ở hoài. Cái luật Nhân Quả can thiệp vô liền Vậy, vậy mà cái nhà có ở hoài. Cái luật Nhân Quả can thiệp vô liền. làm cho người đó giữ được cái nhà mãi Cái luật Nhân Quả can thiệp vô liền.

Làm cho người đó giữ được cái nhà mãi. Cho nên, cái thái độ mà ta suy nghiệm làm cho người đó giữ được cái nhà mãi. Cho nên, cái thái độ mà ta suy nghiệm. về vô thường là một đạo đức cao Cho nên, cái thái độ mà ta suy nghiệm. về vô thường là một đạo đức cao. một triết lý cao, một sự tu tập cao về vô thường là một đạo đức cao. một triết lý cao, một sự tu tập cao. mà Nhân Quả can thiệp bước vô liền một triết lý cao, một sự tu tập cao. mà Nhân Quả can thiệp bước vô liền. làm cho ta sao? mà Nhân Quả can thiệp bước vô liền. làm cho ta sao?. Ta có đạo đức làm cho ta sao?. Ta có đạo đức. ta có thái độ sống rất là tốt Ta có đạo đức. ta có thái độ sống rất là tốt. Vậy mà ta có phước, à ta có thái độ sống rất là tốt. Vậy mà ta có phước, à. Còn cái người mà không nghiệm ra được cái lý vô thường Vậy mà ta có phước, à. Còn cái người mà không nghiệm ra được cái lý vô thường.

Cứ tưởng cái gì là có với mình mãi mãi Còn cái người mà không nghiệm ra được cái lý vô thường. Cứ tưởng cái gì là có với mình mãi mãi. vậy chớ làm sao? Mất rất là nhanh Cứ tưởng cái gì là có với mình mãi mãi. vậy chớ làm sao? Mất rất là nhanh. Vô thường nó sẽ đến rất là nhanh vậy chớ làm sao? Mất rất là nhanh. Vô thường nó sẽ đến rất là nhanh. Sư Phụ thấy nhiều người Vô thường nó sẽ đến rất là nhanh. Sư Phụ thấy nhiều người. vừa nghe Pháp vừa đeo khẩu trang Sư Phụ thấy nhiều người. vừa nghe Pháp vừa đeo khẩu trang. rất là gương mẫu vừa nghe Pháp vừa đeo khẩu trang. rất là gương mẫu. Vì sợ dịch virus Corona rất là gương mẫu. Vì sợ dịch virus Corona. sợ Thầy vừa nói vừa sản xuất virus Corona Vì sợ dịch virus Corona. sợ Thầy vừa nói vừa sản xuất virus Corona. cho nên tai nghe nhưng mà sợ virus từ nơi Thầy phát ra sợ Thầy vừa nói vừa sản xuất virus Corona.

Cho nên tai nghe nhưng mà sợ virus từ nơi Thầy phát ra. Rất là hay cho nên tai nghe nhưng mà sợ virus từ nơi Thầy phát ra. Rất là hay. Lấy đạo lý thôi chớ không lấy virus Rất là hay. Lấy đạo lý thôi chớ không lấy virus. Rất là hay Lấy đạo lý thôi chớ không lấy virus. Rất là hay. Bây giờ ta nói qua một vài điều về cái vô thường thế này. Nếu không có vô thường thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ ta nói qua một vài điều về cái vô thường thế này. Nếu không có vô thường thì chuyện gì xảy ra?. Nếu không có vô thường thì chuyện gì xảy ra? Nếu không có vô thường thì chuyện gì xảy ra?. Nếu không có vô thường thì chuyện gì xảy ra?. Thứ nhất là có những loại rác mà không phân hủy được. là rác nhựa Thứ nhất là có những loại rác mà không phân hủy được. là rác nhựa. bây giờ là gì? là rác nhựa. bây giờ là gì?. Là nỗi khốn khổ của cả cái hành tinh này bây giờ là gì?.

Là nỗi khốn khổ của cả cái hành tinh này. Rác nhựa tràn ngập trên mặt đất. và trôi xuống đại dương Rác nhựa tràn ngập trên mặt đất. và trôi xuống đại dương. giết không biết bao nhiêu loài cá ở dưới và trôi xuống đại dương. giết không biết bao nhiêu loài cá ở dưới. Thế giới bây giờ khủng hoảng vì rác nhựa giết không biết bao nhiêu loài cá ở dưới. Thế giới bây giờ khủng hoảng vì rác nhựa. và nói lần lần số lượng rác nhựa nhiều hơn cá Thế giới bây giờ khủng hoảng vì rác nhựa. và nói lần lần số lượng rác nhựa nhiều hơn cá. Giờ nó có những cái rác nhựa và nói lần lần số lượng rác nhựa nhiều hơn cá. Giờ nó có những cái rác nhựa. nó tấp lại bằng cả một hòn đảo Giờ nó có những cái rác nhựa. nó tấp lại bằng cả một hòn đảo. trôi bồng bềnh bồng bềnh nó tấp lại bằng cả một hòn đảo. trôi bồng bềnh bồng bềnh. và nó phá hủy hết các hệ sinh thái trôi bồng bềnh bồng bềnh.

Và nó phá hủy hết các hệ sinh thái. làm cho rất nhiều sinh vật biển không sống được và nó phá hủy hết các hệ sinh thái. làm cho rất nhiều sinh vật biển không sống được. vì rác nhựa làm cho rất nhiều sinh vật biển không sống được. vì rác nhựa. Và con người ăn các loại động vật đó vì rác nhựa. Và con người ăn các loại động vật đó. bị nhiễm rác nhựa vào trong máu mình Và con người ăn các loại động vật đó. bị nhiễm rác nhựa vào trong máu mình. Khi mình bị nhiễm rác nhựa bị nhiễm rác nhựa vào trong máu mình. Khi mình bị nhiễm rác nhựa. cái hạt vi nhựa vào trong máu lên trên não mình rồi Khi mình bị nhiễm rác nhựa. cái hạt vi nhựa vào trong máu lên trên não mình rồi. thì mình có cái lối ứng xử cũng nhựa nhựa cái hạt vi nhựa vào trong máu lên trên não mình rồi. thì mình có cái lối ứng xử cũng nhựa nhựa. rất dễ bị ung thư thì mình có cái lối ứng xử cũng nhựa nhựa.

Rất dễ bị ung thư. Và cái rác đó do mình tạo ra rất dễ bị ung thư. Và cái rác đó do mình tạo ra. và rác đó không phân hủy Và cái rác đó do mình tạo ra. và rác đó không phân hủy. nó không chịu vô thường và rác đó không phân hủy. nó không chịu vô thường. nó rất lâu vô thường nó không chịu vô thường. nó rất lâu vô thường. làm cho thế giới này khốn khổ luôn nó rất lâu vô thường. làm cho thế giới này khốn khổ luôn. Trong cái bộ phim mà làm cho thế giới này khốn khổ luôn. Trong cái bộ phim mà. chiến tranh du hành ở các vì sao Trong cái bộ phim mà. chiến tranh du hành ở các vì sao. có một cái bộ phim là chiến tranh du hành ở các vì sao. có một cái bộ phim là. cái đoàn du hành đó có một cái bộ phim là. cái đoàn du hành đó. khi bay qua một cái ngôi sao đó bị ngôi sao đó bắt lại cái đoàn du hành đó. khi bay qua một cái ngôi sao đó bị ngôi sao đó bắt lại.

Vì cái công nghệ của họ rất là giỏi khi bay qua một cái ngôi sao đó bị ngôi sao đó bắt lại. Vì cái công nghệ của họ rất là giỏi. bay gần họ là họ khống chế ngôi sao Vì cái công nghệ của họ rất là giỏi. bay gần họ là họ khống chế ngôi sao. họ đưa lại vào quỹ đạo của họ bay gần họ là họ khống chế ngôi sao. họ đưa lại vào quỹ đạo của họ. họ không cho bay qua luôn họ đưa lại vào quỹ đạo của họ. họ không cho bay qua luôn. không cho bay qua mất họ không cho bay qua luôn. không cho bay qua mất. giữ lại quỹ đạo của hành tinh của họ không cho bay qua mất. giữ lại quỹ đạo của hành tinh của họ. Họ để làm gì? giữ lại quỹ đạo của hành tinh của họ. Họ để làm gì?. Để họ gởi một cái công chúa của họ lên trên đó Họ để làm gì?. Để họ gởi một cái công chúa của họ lên trên đó. Để làm chi vậy? Để họ gởi một cái công chúa của họ lên trên đó.

Để làm chi vậy?. Thì cái nguyên cái phi hành đoàn bị khống chế hết Để làm chi vậy?. Thì cái nguyên cái phi hành đoàn bị khống chế hết. bị nhốt hết Thì cái nguyên cái phi hành đoàn bị khống chế hết. bị nhốt hết. và họ theo dõi hành vi của cô công chúa đó bị nhốt hết. và họ theo dõi hành vi của cô công chúa đó. qua màn ảnh camera và họ theo dõi hành vi của cô công chúa đó. qua màn ảnh camera. tại vì camera họ theo dõi được hết cái qua màn ảnh camera. tại vì camera họ theo dõi được hết cái. cái khoang tàu của họ tại vì camera họ theo dõi được hết cái. cái khoang tàu của họ. cả cái con tàu của họ theo dõi cái khoang tàu của họ. cả cái con tàu của họ theo dõi. Là tất cả phi hành đoàn bị nhốt lại vào một phòng cả cái con tàu của họ theo dõi. Là tất cả phi hành đoàn bị nhốt lại vào một phòng. còn lại toàn bộ cái phi thuyền trống hết Là tất cả phi hành đoàn bị nhốt lại vào một phòng.

Còn lại toàn bộ cái phi thuyền trống hết. thì ở dưới cái hành tinh đó nó gửi công chúa bay lên còn lại toàn bộ cái phi thuyền trống hết. thì ở dưới cái hành tinh đó nó gửi công chúa bay lên. theo cái công nghệ là chuyển từ xa thì ở dưới cái hành tinh đó nó gửi công chúa bay lên. theo cái công nghệ là chuyển từ xa. Và họ theo dõi cô công chúa lên làm gì? theo cái công nghệ là chuyển từ xa. Và họ theo dõi cô công chúa lên làm gì?. Họ cứ nghĩ cái người con gái lên là Và họ theo dõi cô công chúa lên làm gì?. Họ cứ nghĩ cái người con gái lên là. tính chiếm phi thuyền của họ Họ cứ nghĩ cái người con gái lên là. tính chiếm phi thuyền của họ. phá hoại gì đó họ rất là sợ tính chiếm phi thuyền của họ. phá hoại gì đó họ rất là sợ. nhưng họ bị khống chế hoàn toàn không làm gì được phá hoại gì đó họ rất là sợ. nhưng họ bị khống chế hoàn toàn không làm gì được.

Là do cái công nghệ kỹ thuật nhưng họ bị khống chế hoàn toàn không làm gì được. là do cái công nghệ kỹ thuật. của cái hành tinh đó cao quá là do cái công nghệ kỹ thuật. của cái hành tinh đó cao quá. Họ chỉ ngồi của cái hành tinh đó cao quá. Họ chỉ ngồi. tất cả ngồi im lặng trong phòng để theo dõi Họ chỉ ngồi. tất cả ngồi im lặng trong phòng để theo dõi. qua cái màn hình coi cái cô công chúa tất cả ngồi im lặng trong phòng để theo dõi. qua cái màn hình coi cái cô công chúa. ở dưới hành tinh đó bay lên đây làm cái gì qua cái màn hình coi cái cô công chúa. ở dưới hành tinh đó bay lên đây làm cái gì. Thì thấy cô múa không à ở dưới hành tinh đó bay lên đây làm cái gì. Thì thấy cô múa không à. cô đi vòng vòng cô múa Thì thấy cô múa không à. cô đi vòng vòng cô múa. cô hát, cô sung sướng không làm gì hết trơn cô đi vòng vòng cô múa.

Cô hát, cô sung sướng không làm gì hết trơn. Họ mới nói ủa họ giữ cái phi thuyền của mình lại cô hát, cô sung sướng không làm gì hết trơn. Họ mới nói ủa họ giữ cái phi thuyền của mình lại. nhốt cả cái phi hành đoàn vào trong phòng Họ mới nói ủa họ giữ cái phi thuyền của mình lại. nhốt cả cái phi hành đoàn vào trong phòng. gửi nguyên một cái nhốt cả cái phi hành đoàn vào trong phòng. gửi nguyên một cái. một cái người nữ lên đây gửi nguyên một cái. một cái người nữ lên đây. Cô này đi hết phòng này qua phòng kia cổ múa một cái người nữ lên đây. Cô này đi hết phòng này qua phòng kia cổ múa. múa dập dìu dập dìu Cô này đi hết phòng này qua phòng kia cổ múa. múa dập dìu dập dìu. Thấy Thầy múa đẹp không múa dập dìu dập dìu. Thấy Thầy múa đẹp không. Thầy cũng múa đại khái vậy thôi Thấy Thầy múa đẹp không. Thầy cũng múa đại khái vậy thôi.

Sau đâu vài ngày cái họ thả cho đi Thầy cũng múa đại khái vậy thôi. Sau đâu vài ngày cái họ thả cho đi. họ lấy cô công chúa trở xuống lại họ thả cho đi Sau đâu vài ngày cái họ thả cho đi. họ lấy cô công chúa trở xuống lại họ thả cho đi. Thì sau đó mới cái câu trả lời là thế này họ lấy cô công chúa trở xuống lại họ thả cho đi. Thì sau đó mới cái câu trả lời là thế này. Vì nơi cái hành tinh đó họ tạo ra được một loại thuốc Thì sau đó mới cái câu trả lời là thế này. Vì nơi cái hành tinh đó họ tạo ra được một loại thuốc. giúp cho con người không có vô thường Vì nơi cái hành tinh đó họ tạo ra được một loại thuốc. giúp cho con người không có vô thường. Nghĩa là sao? giúp cho con người không có vô thường. Nghĩa là sao?. Sống hoài không chết Nghĩa là sao?. Sống hoài không chết. chỉ có đẻ mà không có chôn Sống hoài không chết.

Chỉ có đẻ mà không có chôn. Thì lúc đó cái hành tinh đó làm sao? chỉ có đẻ mà không có chôn. Thì lúc đó cái hành tinh đó làm sao?. Không có đất để ở Thì lúc đó cái hành tinh đó làm sao?. Không có đất để ở. Cứ sinh thêm sinh thêm mà không ai chết hết Không có đất để ở. Cứ sinh thêm sinh thêm mà không ai chết hết. không còn đất để ở Cứ sinh thêm sinh thêm mà không ai chết hết. không còn đất để ở. và người ta cứ ở chen chen nhau như thế này không còn đất để ở. và người ta cứ ở chen chen nhau như thế này. chen chen nhau như thế này và người ta cứ ở chen chen nhau như thế này. chen chen nhau như thế này. rất khó tìm được một khoảng không gian chen chen nhau như thế này. rất khó tìm được một khoảng không gian. mà hơi rộng rộng để con người có thể rất khó tìm được một khoảng không gian. mà hơi rộng rộng để con người có thể.

Vùng vẫy tay chân được mà hơi rộng rộng để con người có thể. vùng vẫy tay chân được. vì nó chật quá vùng vẫy tay chân được. vì nó chật quá. quá nhiều năm rồi không ai chết cả vì nó chật quá. quá nhiều năm rồi không ai chết cả. Bây giờ không lẽ giết người ta quá nhiều năm rồi không ai chết cả. Bây giờ không lẽ giết người ta. không lẽ giết bớt Bây giờ không lẽ giết người ta. không lẽ giết bớt. cứ phải chịu không lẽ giết bớt. cứ phải chịu. và cứ mỗi ngày cứ đẻ thêm đẻ thêm cứ phải chịu. và cứ mỗi ngày cứ đẻ thêm đẻ thêm. càng ngày càng chật càng ngày càng chật và cứ mỗi ngày cứ đẻ thêm đẻ thêm. càng ngày càng chật càng ngày càng chật. Và chỉ có mình cô công chúa càng ngày càng chật càng ngày càng chật. Và chỉ có mình cô công chúa. là được cái diễm phúc là họ chụp cái phi thuyền đó lại Và chỉ có mình cô công chúa.

Là được cái diễm phúc là họ chụp cái phi thuyền đó lại. cho cổ lên để cổ được hưởng cái là được cái diễm phúc là họ chụp cái phi thuyền đó lại. cho cổ lên để cổ được hưởng cái. một cái không gian rộng rãi trong phi thuyền cho cổ lên để cổ được hưởng cái. một cái không gian rộng rãi trong phi thuyền. đi tới đi lui múa hát một mình thoải mái một cái không gian rộng rãi trong phi thuyền. đi tới đi lui múa hát một mình thoải mái. Nhưng mà cũng không ở lâu đi tới đi lui múa hát một mình thoải mái. Nhưng mà cũng không ở lâu. không bỏ hành tinh được Nhưng mà cũng không ở lâu. không bỏ hành tinh được. phải đưa xuống lại không bỏ hành tinh được. phải đưa xuống lại. với cái thế giới chật chội đó phải đưa xuống lại. với cái thế giới chật chội đó. Họ cực kỳ đau khổ vì quá chật với cái thế giới chật chội đó. Họ cực kỳ đau khổ vì quá chật.

Lúc đó ta mới thấy Họ cực kỳ đau khổ vì quá chật. Lúc đó ta mới thấy. không chết là một tai họa cho thế giới này Lúc đó ta mới thấy. không chết là một tai họa cho thế giới này. Nếu mình sống hoài mà mình không chết không chết là một tai họa cho thế giới này. Nếu mình sống hoài mà mình không chết. là một tai họa cho thế giới này Nếu mình sống hoài mà mình không chết. là một tai họa cho thế giới này. Cho nên là mẹ ơi hãy yên lành là một tai họa cho thế giới này. Cho nên là mẹ ơi hãy yên lành. hãy yên lòng ra đi là vậy đó Cho nên là mẹ ơi hãy yên lành. hãy yên lòng ra đi là vậy đó. cứ từ từ cứ phải chết hãy yên lòng ra đi là vậy đó. cứ từ từ cứ phải chết. và việc ra đi của mình cứ từ từ cứ phải chết. và việc ra đi của mình. là mình nhường lại và việc ra đi của mình. là mình nhường lại. một cái chỗ trống cho là mình nhường lại.

Một cái chỗ trống cho. thế giới này, cho người khác một cái chỗ trống cho. thế giới này, cho người khác. Nên cái việc mình chết thế giới này, cho người khác. Nên cái việc mình chết. cũng là một cái hi sinh á Nên cái việc mình chết. cũng là một cái hi sinh á. một cái điều cao cả cũng là một cái hi sinh á. một cái điều cao cả. nên đừng có sợ chết nha một cái điều cao cả. nên đừng có sợ chết nha. Chết cũng là một điều cao thượng nên đừng có sợ chết nha. Chết cũng là một điều cao thượng. Khi ta sinh ra trên cuộc đời này Chết cũng là một điều cao thượng. Khi ta sinh ra trên cuộc đời này. ta cũng đem đến cho cha mẹ mình Khi ta sinh ra trên cuộc đời này. ta cũng đem đến cho cha mẹ mình. cho cuộc đời mình những niềm hi vọng ta cũng đem đến cho cha mẹ mình. cho cuộc đời mình những niềm hi vọng. Mới đẻ đứa con cho cuộc đời mình những niềm hi vọng.

Mới đẻ đứa con. ai cũng hi vọng đứa con mình sau này sẽ giỏi Mới đẻ đứa con. ai cũng hi vọng đứa con mình sau này sẽ giỏi. sẽ giàu ha, à sẽ vinh quang ai cũng hi vọng đứa con mình sau này sẽ giỏi. sẽ giàu ha, à sẽ vinh quang. đó cũng là niềm vui sẽ giàu ha, à sẽ vinh quang. đó cũng là niềm vui. Nhưng mà khi ta chết đi đó cũng là niềm vui. Nhưng mà khi ta chết đi. ta cứ nghĩ là chết là đau khổ, không Nhưng mà khi ta chết đi. ta cứ nghĩ là chết là đau khổ, không. ta nhường lại một cái không gian cho người khác ta cứ nghĩ là chết là đau khổ, không. ta nhường lại một cái không gian cho người khác. Chứ còn một cái hành tinh mà không ai chết hết ta nhường lại một cái không gian cho người khác. Chứ còn một cái hành tinh mà không ai chết hết. lại trở thành khủng hoảng một lần nữa Chứ còn một cái hành tinh mà không ai chết hết.

Lại trở thành khủng hoảng một lần nữa. giống như rác nhựa lại trở thành khủng hoảng một lần nữa. giống như rác nhựa. nó không phân hủy giống như rác nhựa. nó không phân hủy. cả cái hành tinh mình khủng hoảng luôn nó không phân hủy. cả cái hành tinh mình khủng hoảng luôn. Nên lâu lâu mà Thầy nghe đọc một cái tin cả cái hành tinh mình khủng hoảng luôn. Nên lâu lâu mà Thầy nghe đọc một cái tin. à nhà bác học vừa tìm ra một loại gen để sống lâu Nên lâu lâu mà Thầy nghe đọc một cái tin. à nhà bác học vừa tìm ra một loại gen để sống lâu. Thầy rất là rầu à nhà bác học vừa tìm ra một loại gen để sống lâu. Thầy rất là rầu. đó họ sau khi họ nghiên cứu cái con vật gì Thầy rất là rầu. đó họ sau khi họ nghiên cứu cái con vật gì. họ tìm thấy cái gen đó mà nếu cấy được vô người đó họ sau khi họ nghiên cứu cái con vật gì.

Họ tìm thấy cái gen đó mà nếu cấy được vô người. thì con người sẽ sống được tới 500 tuổi họ tìm thấy cái gen đó mà nếu cấy được vô người. thì con người sẽ sống được tới 500 tuổi. Thầy nghe Thầy rất là đau khổ thì con người sẽ sống được tới 500 tuổi. Thầy nghe Thầy rất là đau khổ. người đau khổ đầu tiên là Thầy Thầy nghe Thầy rất là đau khổ. người đau khổ đầu tiên là Thầy. tại vì sao? người đau khổ đầu tiên là Thầy. tại vì sao?. Nó đi ngược lại cái vô thường tại vì sao?. Nó đi ngược lại cái vô thường. thế giới này cực kỳ khủng hoảng Nó đi ngược lại cái vô thường. thế giới này cực kỳ khủng hoảng. cực kỳ khủng hoảng liền thế giới này cực kỳ khủng hoảng. cực kỳ khủng hoảng liền. Nên ta vậy cực kỳ khủng hoảng liền. Nên ta vậy. ta chấp nhận cái vô thường Nên ta vậy. ta chấp nhận cái vô thường. và phải thấy rằng cái vô thường sinh lão bệnh tử ta chấp nhận cái vô thường.

Và phải thấy rằng cái vô thường sinh lão bệnh tử. đúng là mất mát và phải thấy rằng cái vô thường sinh lão bệnh tử. đúng là mất mát. là đau khổ nhưng mà cũng là gì? đúng là mất mát. là đau khổ nhưng mà cũng là gì?. Cũng là một điều là đau khổ nhưng mà cũng là gì?. Cũng là một điều. một cái sự sinh hóa bình thường cho thế giới Cũng là một điều. một cái sự sinh hóa bình thường cho thế giới. Chớ còn nếu mà sinh lão bệnh rồi hông tử một cái sự sinh hóa bình thường cho thế giới. Chớ còn nếu mà sinh lão bệnh rồi hông tử. bệnh nó nằm đó nằm bệnh hoài bệnh hoài bệnh hoài Chớ còn nếu mà sinh lão bệnh rồi hông tử. bệnh nó nằm đó nằm bệnh hoài bệnh hoài bệnh hoài. uống thuốc hết bán nhà luôn bệnh nó nằm đó nằm bệnh hoài bệnh hoài bệnh hoài. uống thuốc hết bán nhà luôn. cứ uống thước bệnh hoài mà không bao giờ chịu chết uống thuốc hết bán nhà luôn.

Cứ uống thước bệnh hoài mà không bao giờ chịu chết. thì ta nghĩ chuyện gì xảy ra? cứ uống thước bệnh hoài mà không bao giờ chịu chết. thì ta nghĩ chuyện gì xảy ra?. Nếu nhà mình có ông bố ha thì ta nghĩ chuyện gì xảy ra?. Nếu nhà mình có ông bố ha. mình rất yêu thương Nếu nhà mình có ông bố ha. mình rất yêu thương. à, ổng già thì cứ từ từ ổng bệnh mình rất yêu thương. à, ổng già thì cứ từ từ ổng bệnh. ông bệnh mình phải chăm rồi ổng không chịu chết à, ổng già thì cứ từ từ ổng bệnh. ông bệnh mình phải chăm rồi ổng không chịu chết. Chuyện gì xảy ra? ông bệnh mình phải chăm rồi ổng không chịu chết. Chuyện gì xảy ra?. Rất nhiều người đến hỏi Thầy về điều đó. Nói thưa Thầy mẹ con bây giờ là Rất nhiều người đến hỏi Thầy về điều đó. Nói thưa Thầy mẹ con bây giờ là. sống thực vật Nói thưa Thầy mẹ con bây giờ là. sống thực vật.

Mà cả nhà con ai nấy đuối sức hết. Mấy anh con ở nước ngoài về không thể ở đây mãi mà cả nhà con ai nấy đuối sức hết. Mấy anh con ở nước ngoài về không thể ở đây mãi. phải đi về còn làm ăn còn gia đình bên đó Mấy anh con ở nước ngoài về không thể ở đây mãi. phải đi về còn làm ăn còn gia đình bên đó. ở hoài bên đó mất việc phải đi về còn làm ăn còn gia đình bên đó. ở hoài bên đó mất việc. mất việc là bên đó mất nhà liền ở hoài bên đó mất việc. mất việc là bên đó mất nhà liền. mà không thể chờ mãi mất việc là bên đó mất nhà liền. mà không thể chờ mãi. mà mẹ con đã nằm 10 năm rồi mà không thể chờ mãi. mà mẹ con đã nằm 10 năm rồi. xin Thầy cho ý kiến mà mẹ con đã nằm 10 năm rồi. xin Thầy cho ý kiến. Ý nói Thầy có đồng ý thì rút hơi thở liền xin Thầy cho ý kiến. Ý nói Thầy có đồng ý thì rút hơi thở liền. và như vậy đổ cái việc mà giết mẹ là ai? Ý nói Thầy có đồng ý thì rút hơi thở liền.

Và như vậy đổ cái việc mà giết mẹ là ai?. Thầy và như vậy đổ cái việc mà giết mẹ là ai?. Thầy. À Thầy nói “ừ rút đi con” Thầy. À Thầy nói “ừ rút đi con”. là nói đó ông thầy nha À Thầy nói “ừ rút đi con”. là nói đó ông thầy nha. Sau đó họ sẽ đăng lên Facebook là nói đó ông thầy nha. Sau đó họ sẽ đăng lên Facebook. “Thầy tôi đã giết mẹ tôi” Sau đó họ sẽ đăng lên Facebook. “Thầy tôi đã giết mẹ tôi”. Chết liền “Thầy tôi đã giết mẹ tôi”. Chết liền. Cho nên mà nếu mà Thầy không đồng ý Chết liền. Cho nên mà nếu mà Thầy không đồng ý. họ cứ để hoài và họ cũng rất đau khổ Cho nên mà nếu mà Thầy không đồng ý. họ cứ để hoài và họ cũng rất đau khổ. lúc đó là Quý Phật tử tính làm sao? họ cứ để hoài và họ cũng rất đau khổ. lúc đó là Quý Phật tử tính làm sao?. Mình biết là họ muốn mẹ chết rồi lúc đó là Quý Phật tử tính làm sao?.

Mình biết là họ muốn mẹ chết rồi. bởi vì không chết không được Mình biết là họ muốn mẹ chết rồi. bởi vì không chết không được. bệnh, sinh lão bệnh mà bệnh nằm ngang đó không chịu tử bởi vì không chết không được. bệnh, sinh lão bệnh mà bệnh nằm ngang đó không chịu tử. là nỗi đau khổ cho cả cái thế giới này bệnh, sinh lão bệnh mà bệnh nằm ngang đó không chịu tử. là nỗi đau khổ cho cả cái thế giới này. Cho nên ai sinh lão bệnh xong làm ơn tử dùm cái là nỗi đau khổ cho cả cái thế giới này. Cho nên ai sinh lão bệnh xong làm ơn tử dùm cái. cho nó đúng luật vô thường Cho nên ai sinh lão bệnh xong làm ơn tử dùm cái. cho nó đúng luật vô thường. cho người sống đỡ đau khổ, à cho nó đúng luật vô thường. cho người sống đỡ đau khổ, à. Và một cái nhà khoa học thông minh là gì? cho người sống đỡ đau khổ, à. Và một cái nhà khoa học thông minh là gì?.

Là mở cánh cửa cho cái sự thay đổi nó vận hành Và một cái nhà khoa học thông minh là gì?. Là mở cánh cửa cho cái sự thay đổi nó vận hành. đừng có đứng yên, đừng có đứng yên Là mở cánh cửa cho cái sự thay đổi nó vận hành. đừng có đứng yên, đừng có đứng yên. Vì cái đứng yên nào cũng đưa đến bế tắc cả đừng có đứng yên, đừng có đứng yên. Vì cái đứng yên nào cũng đưa đến bế tắc cả. Nói như vậy là tất cả đều phải thay đổi? Vì cái đứng yên nào cũng đưa đến bế tắc cả. Nói như vậy là tất cả đều phải thay đổi?. Không Nói như vậy là tất cả đều phải thay đổi?. Không. có những điều tuyệt đối không được thay đổi Không. có những điều tuyệt đối không được thay đổi. mà có những điều phải thay đổi có những điều tuyệt đối không được thay đổi. mà có những điều phải thay đổi. Ví dụ như cái điều tuyệt đối không được thay đổi là gì? mà có những điều phải thay đổi.

Ví dụ như cái điều tuyệt đối không được thay đổi là gì?. Lòng từ bi Ví dụ như cái điều tuyệt đối không được thay đổi là gì?. Lòng từ bi. Chúng ta phải có lòng từ bi Lòng từ bi. Chúng ta phải có lòng từ bi. và cái lòng từ bi đó là tuyệt đối không được thay đổi Chúng ta phải có lòng từ bi. và cái lòng từ bi đó là tuyệt đối không được thay đổi. phải mang theo hết kiếp này sang kiếp khác và cái lòng từ bi đó là tuyệt đối không được thay đổi. phải mang theo hết kiếp này sang kiếp khác. Cái lòng Tôn kính Phật phải mang theo hết kiếp này sang kiếp khác. Cái lòng Tôn kính Phật. thì có chết thì chết không bao giờ được thay đổi Cái lòng Tôn kính Phật. thì có chết thì chết không bao giờ được thay đổi. Đó, đó là những điều không được thay đổi thì có chết thì chết không bao giờ được thay đổi. Đó, đó là những điều không được thay đổi.

Hoặc là cái tình yêu nước Đó, đó là những điều không được thay đổi. Hoặc là cái tình yêu nước. cũng là điều không được thay đổi Hoặc là cái tình yêu nước. cũng là điều không được thay đổi. và có thể thăng hoa thôi cũng là điều không được thay đổi. và có thể thăng hoa thôi. Ví dụ ngày nào đó cả cái thế giới này và có thể thăng hoa thôi. Ví dụ ngày nào đó cả cái thế giới này. biến thành một quốc gia duy nhất Ví dụ ngày nào đó cả cái thế giới này. biến thành một quốc gia duy nhất. thì đó cũng là gì biến thành một quốc gia duy nhất. thì đó cũng là gì. cũng là một tình yêu nước thì đó cũng là gì. cũng là một tình yêu nước. và cũng có nghĩa là yêu cả nhân loại cũng là một tình yêu nước. và cũng có nghĩa là yêu cả nhân loại. Còn khi mà thế giới vẫn còn nhiều quốc gia và cũng có nghĩa là yêu cả nhân loại. Còn khi mà thế giới vẫn còn nhiều quốc gia.

Thì nước ai nấy yêu phải không ạ Còn khi mà thế giới vẫn còn nhiều quốc gia. thì nước ai nấy yêu phải không ạ. nước mình mình yêu thì nước ai nấy yêu phải không ạ. nước mình mình yêu. và giữ gìn cho đất nước này bình yên nước mình mình yêu. và giữ gìn cho đất nước này bình yên. đó là đạo lý không được thay đổi và giữ gìn cho đất nước này bình yên. đó là đạo lý không được thay đổi. Chứ không nói là à Thầy đã dạy con luật vô thường đó là đạo lý không được thay đổi. Chứ không nói là à Thầy đã dạy con luật vô thường. cái gì cũng phải thay đổi cho nên Chứ không nói là à Thầy đã dạy con luật vô thường. cái gì cũng phải thay đổi cho nên. ngày hôm qua con yêu nước cái gì cũng phải thay đổi cho nên. ngày hôm qua con yêu nước. ngày hôm nay con phản quốc là đúng quy luật ngày hôm qua con yêu nước. ngày hôm nay con phản quốc là đúng quy luật.

Như vậy có đúng không ạ? ngày hôm nay con phản quốc là đúng quy luật. Như vậy có đúng không ạ?. Sai, không phải nha Như vậy có đúng không ạ?. Sai, không phải nha. Có những điều không được thay đổi Sai, không phải nha. Có những điều không được thay đổi. như cái lòng hiếu kính với cha mẹ Có những điều không được thay đổi. như cái lòng hiếu kính với cha mẹ. không bao giờ được thay đổi, cái đạo lý đó như cái lòng hiếu kính với cha mẹ. không bao giờ được thay đổi, cái đạo lý đó. xã hội dù có tiến bộ không bao giờ được thay đổi, cái đạo lý đó. xã hội dù có tiến bộ. đi qua giai đoạn này đi qua giai đoạn kia xã hội dù có tiến bộ. đi qua giai đoạn này đi qua giai đoạn kia. nhưng mà lòng hiếu kính đối với cha mẹ đi qua giai đoạn này đi qua giai đoạn kia. nhưng mà lòng hiếu kính đối với cha mẹ. không được thay đổi nhưng mà lòng hiếu kính đối với cha mẹ.

Không được thay đổi. À, nhớ những điều là như vậy không được thay đổi. À, nhớ những điều là như vậy. Rồi cái thiền định trong Phật Pháp À, nhớ những điều là như vậy. Rồi cái thiền định trong Phật Pháp. là những điều tuyệt đối không được thay đổi, vậy thôi Rồi cái thiền định trong Phật Pháp. là những điều tuyệt đối không được thay đổi, vậy thôi. Có những điều vậy là những điều tuyệt đối không được thay đổi, vậy thôi. Có những điều vậy. Còn những cái vô thường trong những cái hiện tượng Có những điều vậy. Còn những cái vô thường trong những cái hiện tượng. là nó cứ phải để cho nó đi Còn những cái vô thường trong những cái hiện tượng. là nó cứ phải để cho nó đi. À chúng ta thấy vậy là nó cứ phải để cho nó đi. À chúng ta thấy vậy. ví dụ như hôm nay mình xài cái điện thoại này À chúng ta thấy vậy. ví dụ như hôm nay mình xài cái điện thoại này.

Qua năm sau nó ra điện thoại đời mới ví dụ như hôm nay mình xài cái điện thoại này. qua năm sau nó ra điện thoại đời mới. buộc sao, buộc mình cũng phải qua năm sau nó ra điện thoại đời mới. buộc sao, buộc mình cũng phải. nâng cấp điện thoại mình lên buộc sao, buộc mình cũng phải. nâng cấp điện thoại mình lên. chi vậy? nâng cấp điện thoại mình lên. chi vậy?. Xài nó tiện hơn chi vậy?. Xài nó tiện hơn. nó đỡ những cái kẹt Xài nó tiện hơn. nó đỡ những cái kẹt. nó đỡ những cái bế tắc hơn, vậy thôi nó đỡ những cái kẹt. nó đỡ những cái bế tắc hơn, vậy thôi. Ví dụ như bây giờ ta nghe nói nó đỡ những cái bế tắc hơn, vậy thôi. Ví dụ như bây giờ ta nghe nói. chuẩn bị ra cái mạng 5G Ví dụ như bây giờ ta nghe nói. chuẩn bị ra cái mạng 5G. Thì ai đã từng xài cái mạng 3G chuẩn bị ra cái mạng 5G. Thì ai đã từng xài cái mạng 3G.

Khốn khổ biết rồi Thì ai đã từng xài cái mạng 3G. khốn khổ biết rồi. mình tải một cái chương trình khốn khổ biết rồi. mình tải một cái chương trình. tải một cái ảnh tải một cái đoạn bài nhạc mình tải một cái chương trình. tải một cái ảnh tải một cái đoạn bài nhạc. rất là lâu, rất là vất vả tải một cái ảnh tải một cái đoạn bài nhạc. rất là lâu, rất là vất vả. Qua tới 4G một bài nhạc mình tải trong 3 giây rất là lâu, rất là vất vả. Qua tới 4G một bài nhạc mình tải trong 3 giây. 1 2 3 xong bài nhạc Qua tới 4G một bài nhạc mình tải trong 3 giây. 1 2 3 xong bài nhạc. xong bài nhạc 5 MB liền 1 2 3 xong bài nhạc. xong bài nhạc 5 MB liền. Nhưng mà tới cái mạng 5G thì làm gì? xong bài nhạc 5 MB liền. Nhưng mà tới cái mạng 5G thì làm gì?. Mạng 5G Nhưng mà tới cái mạng 5G thì làm gì?. Mạng 5G. thì một người ở rất xa Mạng 5G.

Thì một người ở rất xa. có thể điều khiển mọi thứ trong nhà mình được hết thì một người ở rất xa. có thể điều khiển mọi thứ trong nhà mình được hết. không có độ trễ có thể điều khiển mọi thứ trong nhà mình được hết. không có độ trễ. Bấm một cái là cái nhà mình điều khiển liền không có độ trễ. Bấm một cái là cái nhà mình điều khiển liền. bấm một cái cửa mở Bấm một cái là cái nhà mình điều khiển liền. bấm một cái cửa mở. bấm cái cửa đóng liền bấm một cái cửa mở. bấm cái cửa đóng liền. nước sôi, tưới cây, quét dọn, bật đèn bấm cái cửa đóng liền. nước sôi, tưới cây, quét dọn, bật đèn. sưởi ấm, lau quét ở nhà mình điều khiển được hết nước sôi, tưới cây, quét dọn, bật đèn. sưởi ấm, lau quét ở nhà mình điều khiển được hết. Và ví dụ một cái người ở xa sưởi ấm, lau quét ở nhà mình điều khiển được hết. Và ví dụ một cái người ở xa.

Họ vẫn điều khiển được cái nhà máy của mình Và ví dụ một cái người ở xa. họ vẫn điều khiển được cái nhà máy của mình. lúc đó nó sẽ giảm tình trạng kẹt xe họ vẫn điều khiển được cái nhà máy của mình. lúc đó nó sẽ giảm tình trạng kẹt xe. vì người ta không cần phải công nhân nhân viên lúc đó nó sẽ giảm tình trạng kẹt xe. vì người ta không cần phải công nhân nhân viên. phải tới công ty đi làm nữa vì người ta không cần phải công nhân nhân viên. phải tới công ty đi làm nữa. mỗi buổi sáng ta không cần nữa phải tới công ty đi làm nữa. mỗi buổi sáng ta không cần nữa. anh vô ngồi trong nhà anh mỗi buổi sáng ta không cần nữa. anh vô ngồi trong nhà anh. nhưng nhà anh phải có cái phòng đàng hoàng anh vô ngồi trong nhà anh. nhưng nhà anh phải có cái phòng đàng hoàng. anh không được mà lén lén mà tới giờ làm việc mà nhưng nhà anh phải có cái phòng đàng hoàng.

Anh không được mà lén lén mà tới giờ làm việc mà. chạy ra giỡn với con cái anh không được mà lén lén mà tới giờ làm việc mà. chạy ra giỡn với con cái. vô đó ngồi nghiêm túc chạy ra giỡn với con cái. vô đó ngồi nghiêm túc. nhưng ở nhà anh điều khiển công việc ở trong xưởng, vô đó ngồi nghiêm túc. nhưng ở nhà anh điều khiển công việc ở trong xưởng,. trong công ty được hết nhưng ở nhà anh điều khiển công việc ở trong xưởng,. trong công ty được hết. Và cái mạng 5G nó cho phép trong công ty được hết. Và cái mạng 5G nó cho phép. chúng ta làm việc từ xa Và cái mạng 5G nó cho phép. chúng ta làm việc từ xa. lúc đó nó sẽ đỡ cái kẹt xe chúng ta làm việc từ xa. lúc đó nó sẽ đỡ cái kẹt xe. Còn bây giờ ta cứ phải tới sở lúc đó nó sẽ đỡ cái kẹt xe. Còn bây giờ ta cứ phải tới sở. mỗi buổi sáng chen chúc nhau đi rất là vất vả Còn bây giờ ta cứ phải tới sở.

Mỗi buổi sáng chen chúc nhau đi rất là vất vả. giờ không cần mỗi buổi sáng chen chúc nhau đi rất là vất vả. giờ không cần. Thậm chí là cái lớp học giờ không cần. Thậm chí là cái lớp học. không cần phải tập trung học sinh Thậm chí là cái lớp học. không cần phải tập trung học sinh. nhưng mà không học sinh nào được vắng mặt không cần phải tập trung học sinh. nhưng mà không học sinh nào được vắng mặt. nó giống như một lớp học thật nhưng mà không học sinh nào được vắng mặt. nó giống như một lớp học thật. và thầy giáo kiểm tra được hết từng người nó giống như một lớp học thật. và thầy giáo kiểm tra được hết từng người. nghiêm túc luôn và thầy giáo kiểm tra được hết từng người. nghiêm túc luôn. Cái mạng 5G nó sẽ mở ra cho thế giới nghiêm túc luôn. Cái mạng 5G nó sẽ mở ra cho thế giới. rất nhiều điều tiện ích như vậy Cái mạng 5G nó sẽ mở ra cho thế giới.

Rất nhiều điều tiện ích như vậy. và ta không thể từ chối nó được rất nhiều điều tiện ích như vậy. và ta không thể từ chối nó được. Đến ngày đó khi cái mạng 5G nó đã và ta không thể từ chối nó được. Đến ngày đó khi cái mạng 5G nó đã. phổ biến rồi Đến ngày đó khi cái mạng 5G nó đã. phổ biến rồi. ta không từ chối được phổ biến rồi. ta không từ chối được. buộc ta cũng phải sử dụng nó luôn ta không từ chối được. buộc ta cũng phải sử dụng nó luôn. Và đó là sự thay đổi tiến bộ cho thế giới buộc ta cũng phải sử dụng nó luôn. Và đó là sự thay đổi tiến bộ cho thế giới. Nhưng mà trong cái sự tiến bộ cho thế giới đó Và đó là sự thay đổi tiến bộ cho thế giới. Nhưng mà trong cái sự tiến bộ cho thế giới đó. ta không đươc quyền phá vỡ Nhưng mà trong cái sự tiến bộ cho thế giới đó. ta không đươc quyền phá vỡ. những cái những cái chuẩn mực căn bản ta không đươc quyền phá vỡ.

Những cái những cái chuẩn mực căn bản. Ví dụ như không được dùng cái mạng đó để làm điều ác những cái những cái chuẩn mực căn bản. Ví dụ như không được dùng cái mạng đó để làm điều ác. để ăn cắp, để hại người Ví dụ như không được dùng cái mạng đó để làm điều ác. để ăn cắp, để hại người. vì đạo đức đó là đạo đức bất biến để ăn cắp, để hại người. vì đạo đức đó là đạo đức bất biến. không bao giờ được thay đổi, như vậy vì đạo đức đó là đạo đức bất biến. không bao giờ được thay đổi, như vậy. Nên khoa học mở đường cho cái sự thay đổi không bao giờ được thay đổi, như vậy. Nên khoa học mở đường cho cái sự thay đổi. nhưng mà trên nền tảng những cái điều đúng đắn. những điều đạo đức là như vậy nhưng mà trên nền tảng những cái điều đúng đắn. những điều đạo đức là như vậy. Mệt chưa ạ? những điều đạo đức là như vậy. Mệt chưa ạ?.

Đạo lý này nói hoài không bao giờ hết đâu Mệt chưa ạ?. Đạo lý này nói hoài không bao giờ hết đâu. Nhưng mà thôi Đạo lý này nói hoài không bao giờ hết đâu. Nhưng mà thôi. buổi giảng thì phải vô thường, phải hết Nhưng mà thôi. buổi giảng thì phải vô thường, phải hết. chứ nếu mà Thầy giảng mà không vô thường buổi giảng thì phải vô thường, phải hết. chứ nếu mà Thầy giảng mà không vô thường. có lúc bắt đầu, có thân bài chứ nếu mà Thầy giảng mà không vô thường. có lúc bắt đầu, có thân bài. tới gần kết luận là không chịu kết luận có lúc bắt đầu, có thân bài. tới gần kết luận là không chịu kết luận. thầy cứ giảng hoài thì chuyện gì xảy ra? tới gần kết luận là không chịu kết luận. thầy cứ giảng hoài thì chuyện gì xảy ra?. chuyện gì xảy ra? thầy cứ giảng hoài thì chuyện gì xảy ra?. chuyện gì xảy ra?. Ngồi dưới đó mình tự vẫn à chuyện gì xảy ra?.

Ngồi dưới đó mình tự vẫn à. phải không ạ Ngồi dưới đó mình tự vẫn à. phải không ạ. Phải ăn cơm đồ nữa, còn phải nghỉ ngơi, phải đi vệ sinh phải không ạ. Phải ăn cơm đồ nữa, còn phải nghỉ ngơi, phải đi vệ sinh. Thầy ngồi Thầy nói hoài vậy chết tui à Phải ăn cơm đồ nữa, còn phải nghỉ ngơi, phải đi vệ sinh. Thầy ngồi Thầy nói hoài vậy chết tui à. phải không ạ Thầy ngồi Thầy nói hoài vậy chết tui à. phải không ạ. Cho nên phải vô thường phải không ạ. Cho nên phải vô thường. thôi tới lúc rồi Cho nên phải vô thường. thôi tới lúc rồi. lúc nói phải tới cái lúc nín ha thôi tới lúc rồi. lúc nói phải tới cái lúc nín ha. lúc bắt đầu phải có lúc kết thúc lúc nói phải tới cái lúc nín ha. lúc bắt đầu phải có lúc kết thúc. và làm cho đời lúc bắt đầu phải có lúc kết thúc. và làm cho đời. cuộc sống này nó bình thường và làm cho đời.

Cuộc sống này nó bình thường. nó bình yên, nó thanh thản cuộc sống này nó bình thường. nó bình yên, nó thanh thản. Đó là cái điều vô thường bình thường nó bình yên, nó thanh thản. Đó là cái điều vô thường bình thường. Còn những cái vô thường bất thường Đó là cái điều vô thường bình thường. Còn những cái vô thường bất thường. nó ập tới bất ngờ Còn những cái vô thường bất thường. nó ập tới bất ngờ. ta cũng sẵn sàng chấp nhận nó ập tới bất ngờ. ta cũng sẵn sàng chấp nhận. với một cái gì? ta cũng sẵn sàng chấp nhận. với một cái gì?. Với một cái tâm thế vững vàng với một cái gì?. Với một cái tâm thế vững vàng. bản lĩnh mạnh mẽ của một người đệ tử Phật Với một cái tâm thế vững vàng. bản lĩnh mạnh mẽ của một người đệ tử Phật. Vì mỗi ngày ta thường chiêm nghiệm lý vô thường bản lĩnh mạnh mẽ của một người đệ tử Phật.

Vì mỗi ngày ta thường chiêm nghiệm lý vô thường. vô thường nơi thân mình và vô thường nơi cuộc sống Vì mỗi ngày ta thường chiêm nghiệm lý vô thường. vô thường nơi thân mình và vô thường nơi cuộc sống. Và trong cái sự thay đổi của cuộc sống này vô thường nơi thân mình và vô thường nơi cuộc sống. Và trong cái sự thay đổi của cuộc sống này. có những điều ta không được thay đổi Và trong cái sự thay đổi của cuộc sống này. có những điều ta không được thay đổi. đó là gì? có những điều ta không được thay đổi. đó là gì?. Lòng từ bi yêu thương nhau đó là gì?. Lòng từ bi yêu thương nhau. không bao giờ được thay đổi Lòng từ bi yêu thương nhau. không bao giờ được thay đổi. lòng tôn kính Phật tuyệt đối không bao giờ được thay đổi. lòng tôn kính Phật tuyệt đối. là những điều không bao giờ được thay đổi lòng tôn kính Phật tuyệt đối.

Leave a Reply

Your email address will not be published.