Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng

SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH. Nội trong ba nghiệp của thân. Sát sanh thứ nhất ,muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau.…

Phật Dạy Cách Siêu Độ Vong Linh, Siêu Thoát Cho Người Âm – Pháp sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Chúng ta hiện nay, rất nhiều chúng sanh ở trong chiêm bao nhìn thấy Quỷ thần. Mộng là mơ hồ không rõ ràng, Mị chính…