STT thả thính đậm chất ngôn tình bằng tiếng anh #1 – Study with me |I'm Mary

Mẹ anh nói với anh rằng cuộc đời như một bộ bài, vậy nên em hẳn phải là lá Q cơ. Cha em có phải…