Cách tạo ra phước báu và tài lộc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kính thưa đại chúng! Làm thế nào để chúng ta có tài sản một cách chân chính thì Đức Phật dạy là chúng ta phải…

Cách tạo ra phúc báu theo lời Phật dạy | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Câu hỏi thứ hai con muốn gửi đến Thầy là: Ngoài những việc như lời Phật dạy là làm lợi mình, lợi người ạ để…

Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng

SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH. Nội trong ba nghiệp của thân. Sát sanh thứ nhất ,muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau.…

Nhân Quả Giàu Và Nghèo – TT. TS. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một đề tài rất là thập và rất…

Nghiệp Cứ Trả Phước Cứ Làm Đạo Cứ Tu – TT. TS. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên Ni sư, quí Ni sư. Hôm nay thì chúng ta có cái duyên…

Vô Thường Tiêu Cực Hay Tích Cực – TT. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng xin thay mặt cho chùa. cảm ơn quý Phật tử đã về đây ăn…

Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy: Có bốn hạng người phải xem không phải là bạn, dẫu họ tự cho họ…