Những câu nói làm thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi | Phạm Thành Long

Đến một ngày nào đó anh chợt nhận ra rằng,. lớn hơn một chút đi, 20 năm nữa có thể. có thể tiền cũng chẳng…

TẬP 2: ĐÊM THÀNH ĐẠO THIÊNG LIÊNG || CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT (Part 2 – The life of Shakya Muni Buddha)

Từ khi xuất gia, Thái Tử Tất Đạt Đa bắt đầu con đường tìm cầu chân lý qua nhiều vị đạo sư lỗi lạc. Dù…