Nhân Quả Giàu Và Nghèo – TT. TS. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một đề tài rất là thập và rất…

Nghiệp Cứ Trả Phước Cứ Làm Đạo Cứ Tu – TT. TS. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên Ni sư, quí Ni sư. Hôm nay thì chúng ta có cái duyên…

Vô Thường Tiêu Cực Hay Tích Cực – TT. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng xin thay mặt cho chùa. cảm ơn quý Phật tử đã về đây ăn…