Đặng Lê Nguyên Vũ: Những Câu Nói Để Đời Về Ý Chí Và Khởi Nghiệp | Tony Xin Chào

Đặng Lê Nguyên Vũ nổi tiếng với những câu nói hay để đời về ý chí và khởi nghiệp.. Những tranh cãi trước tòa, trả…