Nhạc ♬ buồn • Tâm trạng • Cover guitar – Ver || Páo xinh official –

Ông Trần hãy yêu em Hãy Một Thời đó anh. chẳng thấy thương dối mình thấy để. thương cười trao trái tim lên đầu này…