Stt những câu nói cực hay về sự buông bỏ, trong phiền não tình yêu, đạo cuộc sống! Lời phật dạy!

Ừ ừ ừ ừ anh chia sẻ kiến thức thời đại xin  gửi tới các bạn chủ đề về sự buông bỏ những  . câu đó…