TẬP 2: ĐÊM THÀNH ĐẠO THIÊNG LIÊNG || CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT (Part 2 – The life of Shakya Muni Buddha)

Từ khi xuất gia, Thái Tử Tất Đạt Đa bắt đầu con đường tìm cầu chân lý qua nhiều vị đạo sư lỗi lạc. Dù…