Phật Dạy Cách Siêu Độ Vong Linh, Siêu Thoát Cho Người Âm – Pháp sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Chúng ta hiện nay, rất nhiều chúng sanh ở trong chiêm bao nhìn thấy Quỷ thần. Mộng là mơ hồ không rõ ràng, Mị chính là ngủ. hễ là lúc nào nào mơ hồ không rõ ràng, loại cảnh giới lúc có lúc không này đều gọi là cảnh mộng. vào trong lúc ngủ, cảnh mộng thường hay xuất hiện, hầu như mỗi người đều có kinh nghiệm này. nhìn thấy một số Quỷ thần, nhất là nhìn thấy người thân, quyến thuộc đã qua đời rồi. hoặc giả mộng, thấy người mình hoàn toàn không quen biết, những Quỷ thần này. nhìn thấy hình dạng của họ rất đáng thương, phía sau nói: buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ. than thở, hãi hùng, sợ sệt, nhìn thấy những hình ảnh này. Người không có học Phật nhìn thấy cảnh giới hãi hùng nhiều. chưa có học Phật, sau khi chúng ta học Phật cảnh giới hãi hùng trong mộng ít rồi. loại này thuộc về ác mộng, mộng hãi hùng ít rồi, nhưng bạn thấy những Quỷ thần buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ, than thở thì nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.