Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người MỚI NHẤT – Cực hay! Phật Pháp Nhiệm Màu

Trộm có nghĩa là thiết mưu kế, rình rập, lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, ngọc ngà, châu báu. gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đong thiếu, lừa người. cho đến vật nhỏ như mũi kim, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ỷ mạnh hiếp yếu, lập bè, kết đảng, giật ngang của người. hoặc cậy thế, ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp. nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả.. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên. âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn. có khi mất mát quá nhiều sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.