Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng

SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH. Nội trong ba nghiệp của thân. Sát sanh thứ nhất ,muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau. Đều ham sự sống đớn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang. Chúng sanh đều có họ hàng với nhau. Mẹ cha anh chị rễ dâu. Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh. Mà mang vạn trạng thiên hình. Luân hồi sáu nẻo tái sanh dương trần. U mê nào biết xa gần. Họ hàng chẳng nhận bang lân cũng lờ. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa. Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên. Nuốt nhai thịt cá tưởng nghiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm. Lưới bẫy bắt vật ,nghiệp dồn nặng sâu. Sát sanh tội ác đứng đầu. Giết ăn hồ dễ khẩn cầu thứ tha. Tử sanh vào cõi ta bà. Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên răn. Sát sanh hại mạng là nhân A Tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si. Mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn.

Sau này rời bỏ báo thân. Sa vào Địa Ngục trả dần tội xưa. Chịu bao thống khổ cho vừa. Đầu trâu mặt ngựa xé cưa thân hình. Hoặc là đâm chém tanh bành. Hoặc moi móc ruột mới đành ác kia. Trả xong nợ chốn âm ty. Trở về dương thế lại tuỳ nghiệp mang. Gá thân làm giống sài lang. Cọp beo rắn rết chui hang núi rừng. Hoặc làm chuột bọ côn trùng. Hút máu, hút mủ hút thùng phân dơ . Hoặc làm gà chó heo tơ. Cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao. Khổ báo như vậy ,lẽ nào dễ duôi. Nếu mai trở lại làm người. Cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẵng lâu. Chí thành con lạy khẩn cầu. Sám hối nghiệp ác đê đầu ăn năn. Xin chư Phật Thánh Hiền Tăng. Nhủ lòng thương xót mà hằng gia ơn. Kể từ vô thỉ, chúng con. Tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm. Hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân. Hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chút từ bi.

Thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyền, bùa chú Lỗ Ban Ếm cho đến mạt đến tàn chưa thôi Ao hồ phá phách mà chơi Đốn rừng, săn bắn, lưới chài, chó săn Đặt cũi, gài máy, đào hầm, Cung tên, nỏ đạn, giết mầm sống vui. Cá dưới nước, chim trên trời, Lưới giăng, bẫy sập không nơi thoát đào Hoặc nuôi gà, vit, dê, heo, Để dành làm thịt nuông chiều miệng tham Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn Vặt lông, cắt tiết làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương Thân, đầu, mai, vẩy, thịt, xương, giã rời. Oán than thấu đến tận trời, Đớn đau thảm khốc trút loài chúng sanh. Chỉ vì ba tấc lưỡi tanh Mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời.

Ngày nay con xám nguyện rồi, Từ nay việc dữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biến can qua, Tranh giành biên giới cố mà giết nhau, Đạn bom phá xóm nổ cầu Đích thân tàn sát hoặc thâu người làm; Hoặc nghe giết chóc mừng ham, Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung Nghề đao phù thủ lạnh lung, Chặt đầu, lóc thịt người dưng chẳng màng Nghề đồ tể cũng bạo tàn, Phanh thây loài vật, dung nhan chẳng sờn Bán buôn khí giới, đao gươm Đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Bít hang, phá tổ, cán xe Nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao ác nghiệp phi thường, Nay con sám hối mười phương một lòng Cũng từ vô thỉ kiếp trung Phá thai, giết trứng, độc trùng hại nhau Khẩn hoang, trồng chĩa, vét ao Tháo kênh, diệt muỗi, ngăn rào lối ra Gậy roi, gông khóa khảo tra Nằm, ngồi, đi, đứng bụng đà ghét nhau.

Nói thì như thể lách lau. Nay con sám hối khẩn cầu Chư Tôn Vì chứng ngu muội ép dồn Mà con cố phạm không còn thiếu chi Xin nhờ lượng Thánh từ bi Chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chí thành Sám hối mà được thân hình Kim Cang Sống lâu vô lương tuổi vàng Không còn vướng mắc vào đàng tật, sân. Không còn tư tưởng hại nhân Tâm từ bi cũng bội phần thăng hoa. Thương người như thể con ta, Thấy ai nguy chẳng nề hà tính toan Giúp cho tới chỗ an toàn Còn đem Chánh pháp luận bàn độ nhân Người người đều cảm Phật ân Không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy y hết thẩy Phật rồi, Con đem tính mạng gửi nơi Phật đà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.