Hòa thượng Tịnh Không MỚI NHẤT – Lời Phật Dạy Ngủ Nhiều Có Những Lỗi Gì? Phật Pháp Nhiệm Màu

Chúng ta xem hai câu sau cùng này của Phật: Tinh Tấn Ý Lạc Vô Nguyện. thực ra chỗ này người học Phật chúng ta đều ngưỡng vọng. đều hy vọng có được, làm thế nào mới có thể có được vậy? Rời xa ngủ nghỉ thì liền có được. chúng ta xem phía sau, ngủ nghỉ này có 20 loại lỗi lầm nào. Ưa thích ngủ nghỉ có 20 loại lỗi lầm. Cái thứ nhất là: giải đãi lười biếng. đây là đương nhiên, chỉ là ham ngủ chính là giải đãi. giải đãi lười biếng. Thứ 2 là: thân thể nặng nề. đây cũng là sự thật, thế nhưng chúng ta luôn luôn là xem thường. người nhiều ngủ nghỉ thân thể tỏ ra rất nặng nề. hay nói cách khác động tác của họ không nhanh nhẹn, không linh hoạt, do ngủ nghỉ quá nhiều. chúng ta đã từng gặp qua ngày trước có một đồng tu, hiện tại ông đã thay đổi không ít rồi. ông đã từng nói với tôi, ngày trước, trước khi chưa học Phật ưa thích ngủ nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.