Cách tạo ra phúc báu theo lời Phật dạy | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Câu hỏi thứ hai con muốn gửi đến Thầy là: Ngoài những việc như lời Phật dạy là làm lợi mình, lợi người ạ để tích phước báu, gieo duyên lành ạ thì còn có những việc làm nào khác để có được cuộc sống tốt hơn không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ! Bạn Vinh hỏi rằng: Trong kinh Phật dạy cách làm phúc là lợi mình và lợi người thì có cách gì khác không? Kính thưa đại chúng, để tạo ra phúc báu thì phúc báu ở đâu? Đức Phật cũng thế, Đức Phật phải nhờ có chúng sinh, Ngài mới có phúc báu để thành Phật. Cho nên việc làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh thì tất nhiên, phúc phải từ cái ruộng báu của chúng sinh mới ra.

Nếu độc một mình mình mà mình sinh phúc báu thì nó không phải đơn giản, nghe không? Ruộng phúc báu của mình là từ chúng sinh đấy nhé. Cho nên, Phật mang ơn chúng sinh là vì có chúng sinh, chư Phật mới tích lũy được phúc báu, công đức để thành Phật. Cho nên cái việc này là phải làm lợi ích chúng sinh, mới sinh phúc báu được. Trong tất cả mọi việc, nhé. Còn nếu mà con chỉ lợi ích cho mỗi cá nhân mình thôi thì nó chưa phải. Nhưng mà trong chỗ này phân tích sâu xa thế nào là lợi mình và lợi người? Cái lợi mình mà lợi mình theo chính Pháp thì cũng sinh ra lợi người. Ví dụ các con giữ giới. Giữ giới là lợi mình nhưng mà giữ giới cũng làm lợi ích cho người.

Leave a Reply

Your email address will not be published.