✅ Nhân Cách Con Người Qua Lời Của Phật | Đâu là Giới- Định- Tuệ theo lời Đức Phật |Trần Việt Quân

Trước tiên thì con xin cảm ơn Cái mối nhân duyên, đã đưa con đến cái buổi ngày hôm nay Cảm ơn Chùa Phước Hải…